Jätevesisuunnitelman perustietolomake

Sähköinen jätevesisuunnitelman perustietolomake.

Verkkoasiointi

Jätevesisuunnitelman perustietolomake

Haja-asutusalueelle rakennettavaan uudisrakennukseen, jonka jätevesiä ei voida johtaa kunnalliseen viemäriverkkoon, on esitettävä pätevän asiantuntijan laatima suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennus- ja toimenpideluvan hakemisen yhteydessä. Suunnitelma on esitettävä myös, jos jäteveden laatu tai koostumus olennaisesti muuttuu (vanhaa rakennusta olennaisesti laajennetaan tai vanhan rakennuksen kosteat tilat muuttuvat).