Kotitarveottolomake

Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta

Tulostettava lomake

Kotitarveottolomake

Maa-aineslain mukainen ilmoitus, joka tehdään kunnan maa-aineslain mukaiselle valvontaviranomaiselle. Ilmoituksella ilmenee tiedot maa-ainesten kotitarveoton kohteena olevasta kiinteistöstä sekä otetun maa-aineksen arvioidusta määrästä ja laadusta.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomussalmen kunta
Kauppakatu 20
89600 Suomussalmi