Osallistu ja vaikuta

Palautelomakkeella voit antaa palautetta sekä tehdä kysymyksiä tai ehdotuksia kunnan toimintaan liittyvistä asioista.
Nimettömiä palautteita ei lähetetä eteenpäin käsiteltäväksi.

Kuntalaisaloitteen kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa toimintaan ja päätöksentekoon. Kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään kuntalain (410/2015) 23 §:ssä.

Kunnan asukkaiden lisäksi yhteisöillä ja säätiöillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kuntalain mukaan  vähintään kerran vuodessa valtuuston tietoon saatetaan sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet.

Ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallitus on kuntalain mukaisesti asettanut vanhus- ja vammaisneuvoston.

 

 

Suomussalmi