Suomussalmen Ämmänsaari ilmakuva

Maahanmuuttopalvelut

Pakolaisohjaaja
Elena Junttila
p. 044 777 3234

Pakolaisohjaaja
Katja Kaijala
p. 044 777 3233

sähköposti
etunimi.sukunimi(at)suomussalmi.fi

Suomussalmen vapaaehtoinen maahanmuuttajatyö 

In English

по-русски

في العربية

Maahanmuuttopalvelut

11-vuotiaan Suomussalmelle vastikään saapuneen pakolaislapsen piirros.

Maahanmuutto ja pakolaisohjaus 

Uusista tulijoista pysyviksi kuntalaisiksi

Kuntastrategiamme 2017-2025 mukaan monikulttuurisuus on kunnassamme rikkautena ja elinvoimatekijänä. Tänne muutetaan työntekijöinä, perhesiteiden vuoksi, paluumuuttajina sekä humanitaarisen vastaanoton kautta kiintiöpakolaisina. Tarjoamme maahanmuuttajille samat peruspalvelut kuin muillekin kuntalaisille. Kotoutumislain mukaan kunnan on huolehdittava peruspalvelujen soveltuvuudesta ja saatavuudesta myös maahanmuuttajille, esim. tarpeen mukaan järjestettävä kouluikäisten maahanmuuttajalasten valmistava opetus palvelee tätä tarkoitusta.

Pakolaisia vastaanottavana kuntana tuotamme myös kotouttamislain edellyttämiä pakolaisohjauspalveluja. Pakolaisohjauksen tehtävänä on edistää ja sujuvoittaa kuntaan saapuneiden kiintiöpakolaisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tehtäviin kuuluu mm. vastaanottojärjestelyt, asumisen ja arjen ohjaus, omatoimisuuden tukeminen, ohjaus palveluiden piiriin, suomalaisen tapakulttuurin ja toimintatapojen tutuksi tekeminen, tiivis yhteistyö muiden viranomaisten, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa, tukeminen oman kulttuuri-identiteetin säilyttämisessä, asenneympäristöön vaikuttaminen ja pakolaisasioista tiedottaminen.

Laadukkaat kotoutumispalvelut, aito kokemus kunnan yhteisöihin kuulumisesta sekä mahdollisuus opiskeluun tai työelämään omalla paikkakunnalla tukevat meille asettumista.

Tietoa kuntaan saapuneille kiintiöpakolaisille 

Otsikko arabiaksi Tietoa Suomussalmelle tulleille kiintiöpakolaisille

 

Olemme mukana Kainuun kuntien yhteisessä kotouttamisohjelmassa. Ohjelma sisältää Kainuun alueen kotouttamisen tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot sekä seurannan ja arvioinnin koulutuksen, elinkeinojen ja työllistymisen sekä toimintaympäristön kannalta.

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2020–2021

Hyödyllisiä linkkejä 

Kielen opiskelu

Sanakirjat, sanastot

Materiaalia ammattiopintoihin

 

 

Maahanmuuttopalvelut

Pakolaisohjaaja
Elena Junttila
p. 044 777 3234

Pakolaisohjaaja
Katja Kaijala
p. 044 777 3233

sähköposti
etunimi.sukunimi(at)suomussalmi.fi

Suomussalmen vapaaehtoinen maahanmuuttajatyö 

In English

по-русски

في العربية

Suomussalmi