Ruukinkankaan koulu

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkatu 5, 89600

+358447773329

titta.moilanen@edu.suomussalmi.fi

Koulun esittely

Ruukinkankaan koulu sijaitsee Suomussalmen kunnan keskustaajaman läheisyydessä. Ruukinkankaan uusi koulu on otettu käyttöön 1.8.2022. Ruukinkankaan koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee lukio, liikuntahalli, urheilukenttä sekä jäähalli.

Koulussa opiskelee 456 oppilasta/opiskelijaa lukuvuonna 2022 -2023. Alakoulun puolella opiskelee 211 ja yläkoulussa 188 opiskelijaa.  Lisäksi koululla on valmistavan opetuksen ryhmä sekä kaksi aikuisten perusopetuksen ryhmää. Esiopetuksessa on 31 lasta. Esiopetuksen toimitilat sijaitsevat Alvarin pihamaalle pystytetyissä konttiluokissa. Opettajia koulussa on n. 50 ja koko henkilöstön määrä on n. 85 henkilöä mukaan lukien oppilashuollon ja keskuskeittiön henkilöstö.

Koulumme keskeisenä toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsestään, toisista ihmisistä ja ympäristöstään vastuuta ottavia kansalaisia sekä antaa hyvät valmiudet ja taidot jatko-opintoihin. Koulua johtavat rehtori ja apulaisrehtori apunaan opettajista muodostettu suunnittelutiimi. Koulun oppilashuolto ja opiskelun tuki on hyvin järjestetty. Koulusta löytyy paljon moniammatillista osaamista opettajien ja erityisopettajien lisäksi, kuten useita koulunkäynninohjaajia, koulukuraattorit, miekkari, koulupsykologit ja terveydenhoitaja.

Ruukinkankaan koulussa on aktiivista oppilaskunta-, tukioppilas- ja vanhempainyhdistystoimintaa. Koululla on lisäksi oma koulupoliisi. Koululla on käytössä kiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu – toimintamalli.

 

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkatu 5, 89600

+358447773329

titta.moilanen@edu.suomussalmi.fi

Suomussalmi