Julkaisut

Uusia vaatimuksia eläintenpitoon 

Julkaistu 29.11.2023 Muokattu 29.11.2023
kuvituskuvana viininpunaisella pohjalla kunnan logo.

Kainuun ympäristöterveyspalvelut tiedottaa

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia useimpien eläinten pitäjille. Lisäksi osa toimenpiteistä ja välineistä muuttuu uuden lain myötä kielletyksi. Myöhemmin annettavilla asetuksilla tullaan antamaan tarkempia säännöksiä monista eläinlajikohtaisista asioista. Tähän listaan on koottu muutamia tärkeimpiä uuden lain tuomia muutoksia. 

Jatkuva vedensaanti  

Eläinten pysyvässä pitopaikassa, kuten asunnossa tai ulkotarhassa, on jatkossa oltava eläimen saatavilla jatkuvasti sulaa vettä. Jos koiran pysyvä pitopaikka ympäri vuoden on ulkotarhassa, tarvitaan tarhaan jatkossa talvisaikaan lämmitettävä vesikuppi tai koiralla on oltava riittävä suuri lämmitetty koppi, missä sen vesikuppi pysyy sulana. 

Lämmitettävän vesikupin tarvitsevat samoin muut ulkona tai kylmissä tiloissa pidettävät hevoset ja tuotantoeläimet. Riittävä vedensaanti on eläimen fysiologinen perustarve ja siitä huolehtiminen on olennainen osa eläintenpitoa. 

Hoitoon tarvittavat tilat 

Eläinten pysyvässä pitopaikassa tai sen yhteydessä on oltava eläinten tarkastamisen ja käsittelyn kannalta välttämättömät tilat ja välineet, sekä tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten. Esimerkiksi hevosten kylmäpihaton yhteyteen on järjestettävä erillinen tila, jonne hevonen voidaan tarvittaessa eristää muista eläimistä, jos käytettävissä ei ole muita tarkoitukseen soveltuvia tiloja. Sama vaatimus koskee tuotantoeläimiä. 

Eläinjalostus ja eläinten lisääntyminen 

Eläintä ei saa käyttää jalostukseen, jos se ei kykene lisääntymään luonnollisesti, tai jos jalostukseen käyttö aiheuttaa todennäköisesti merkittävää hyvinvointihaittaa joko eläimelle itselleen, tai sen tulevalle jälkeläiselle. Jalostuksen seurauksena syntyvien eläinten tulee kyetä ominaisuuksiensa puolesta elämään lajilleen tyypillistä elämää. 

Tässä eläinjalostuksella tarkoitetaan kaiken tyyppistä ihmisen hoidossa olevien eläinten lisäämistä. Säännös koskee samalla tavalla sekä koirien että kissojen ja tuotantoeläinten jälkeläisten tuottamista, suunnitellusti tai suunnittelemattomasti. Eläinten pitäjän tulee estää pitämiensä eläinten hallitsematon lisääntyminen. Näin ollen esimerkiksi leikkaamattomien kissojen pitäminen irti voidaan katsoa lain vastaiseksi toiminnaksi. 

Kielletyt välineet 

Eläimelle ei saa käyttää sellaisia välineitä tai varusteita, jotka aiheuttavat sille tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahingon vaaraa. Kiellettyjä välineitä ovat esimerkiksi kaikenlaiset piikkipannat ja sähköpannat sekä muut eläimeen kiinnitettävät ja eläimelle sähköiskun antavat laitteet. 

Kielletyt toimenpiteet 

Eläimelle saadaan tehdä leikkaus tai muu kipua tai kärsimystä aiheuttava toimenpide vain, jos se on sen hyvinvoinnin kannalta perusteltua, tai jos se on erikseen säädetty sallituksi. Kiellettyä on esimerkiksi koiran korvien tai hännän typistäminen, sekä kosmeettisten lävistysten ja tatuointien tekeminen koiralle. Kiellettyä on myös rutiininomainen ennaltaehkäisevä kannuskynsien ja -varpaiden poistaminen koiranpennuilta, eli koiran kannuskynsien ja -varpaiden poistaminen muusta kuin eläinlääketieteellisestä syystä. Vasikoiden nupoutuksessa on käytettävä eläinlääkärin antamaa puudutusta ja kivunlievitystä. 

Lisätietoja 

Yksityiskohtaisemmat tiedot löydät Ruokaviraston sivulta ja tarvittaessa voi kysyä lisätietoa myös valvontaeläinlääkäriltä. 

Kainuun ympäristöterveyspalvelut valvontaeläinlääkäri Aila Rauatmaa, aila.rauatmaa@sotkamo.fi, 044 710 0892 

Huom. Sotkamon kunta vastuukuntana tuottaa Kainuun kunnille ympäristöterveyspalvelut, myös Suomussalmelle. 

Share page: