Julkaisut

Taitotehtaalle haetaan ESR-rahoitusta ja muita kunnanhallituksen päätöksiä 30.1.2024 kokouksessa 

Julkaistu 31.1.2024 Muokattu 31.1.2024

Suomussalmen kunta hakee ESR-rahoituskanavasta tukea Taitotehdashankkeelle, Suomussalmen Taitotehdas -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa nykyistä laajemmat ammatillisten opintojen opiskelumahdollisuudet Suomussalmella ja vastata työvoimapulasta kärsivien paikkakunnan työnantajien työvoimatarpeeseen. Samalla sosiaalinen eriarvoisuus vähenee ja työelämäpolulla haasteisiin joutuneiden syrjäytymisriski pienenee.  

Paikallinen ohjatun opiskelun tarjonta mahdollistaa ammattiosaamisen lisäämisen opiskelijoilla, joilla ei elämäntilanteensa vuoksi ole riittäviä valmiuksia suorittaa opintojaan kotipaikastaan etäämmällä sijaitsevissa ammattioppilaitoksissa.  

Opintojen suorittaminen perustuu tiiviiseen työnantajayhteistyöhön, ja opintojen aloittamisen lähtökohtana on työssäoppimisympäristön löytyminen paikallisilta työpaikoilta. 

Kolmevuotista hanketta ovat olleet valmistelemassa kunnan elinvoimayhteistyöryhmä ja Kainuun ammattiopisto. Hankkeen suunnitellaan käynnistyvän toukokuun alussa. 

Suomussalmen päähankkeen kokonaisrahoitustarve on vajaat 300 000 €, josta kunnan omarahoitusosuus (20 %) on alle 60 000 €. Loput 80 % olisivat ESR-rahoitusta. Kainuun ammattiopiston osatoteutuksen kokonaisrahoitustarve on vähän alle 250 000 €, josta KAO:n omarahoitusosuus (20 %) on vajaa 50 000 €.  

Muita päätöksiä 

Suomussalmen kunnanhallitus päätti kokouksessaan myös muun muassa työllistämisen kuntarahan periaatteista kuluvalle vuodelle. Talousarviossa työllistämisen kuntarahaa on varattu 13 500 euroa. 

Kotoutumista ja yhdenvertaisuutta edistävän järjestötoiminnan avustuksen haku avautuu helmikuun alussa. Avustuksiin on varattu talousarviossa 10 000 euroa.  

Kunta antoi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) lausunnon kunnan alueelle kohdistuvasta kaivoslupahakemuksesta. Kaivoslupaa haetaan kultamalmin louhimiseksi Kuikankullan esiintymän alueella. Lupa-alue on pinta-alaltaan 19,6 ha. Asia on tullut vireille vuonna 2016. Kunta muistuttaa lausunnossaan, että malminetsintätoimien jälkihoitotyöt ovat edelleen suorittamatta.  

Koko lausunto Tukesille ja muut kokousasiat löytyvät Dynasty-palvelusta. Linkki avautuu uuteen välilehteen.  

Share page: