Julkaisut

Suomussalmen tilinpäätös vuodelta 2023 ylijäämäinen

Julkaistu 27.3.2024 Muokattu 27.3.2024

Suomussalmen kunnan vuoden 2023 tilinpäätös muodostui 0,576 milj. euroa ylijäämäiseksi. Kunnan tulos on ylijäämäinen jo kolmatta vuotta peräkkäin. Alkuperäinen talousarvio oli 1,574 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden aikana tehtyjen kolmen talousarviomuutoksen jälkeen tilinpäätöksen arvioitiin olevan 0,008 milj. euroa alijäämäinen. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat mm. ennakoitua paremmat toimintatuotot.  

Sosiaali- ja terveystoiminnan sekä pelastustoiminnan palvelut siirtyivät Kainuun hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen. Valtion toimesta osa verotuloista ja valtionosuuksista kanavoitiin kattamaan toiminnan kustannuksia. Tästä syystä tilikauden tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden.  

Toimintatuottoja kertyi 10,4 milj. euroa (edellisenä vuonna 9,2 milj. euroa) ja toimintakuluja 29,6 milj. euroa (edellisenä vuonna 69,0 milj. euroa). Toimintatuottoja kertyi 12 % enemmän verrattuna muutettuun talousarvioon. Euromääräinen toimintakate parani merkittävästi edellisvuodesta johtuen pääasiassa sote-kuluerien poistumisesta. Vuosikate on 5,6 milj. euroa (787 euroa/asukas), poistot ja arvonalentumiset 5,5 milj. euroa. Valtuuston asettama tavoite, että vuosikatteen tulee riittää poistojen kattamiseen, saavutettiin. Vuosikate on 102,1 % poistoista. 

Kertyneen ylijäämän määrä taseessa on tilikauden jälkeen 17,3 milj. euroa (2 411 euroa/asukas).  

Vuonna 2023 uutta lainaa nostettiin 4 milj. euroa. Vuoden lopussa lainakanta oli 28,4 milj. euroa (3 966 euroa/asukas). Määrä on hieman valtakunnallista keskitasoa korkeampi.  

Vuosi 2023 oli investointien osalta edeltäjiään huomattavasti maltillisempi, jolloin rakennettiin mm. Ruukinkankaan uutta koulua. Nettoinvestoinnit olivat 2,842 milj. euroa, eli n. 396 euroa asukasta kohden. Hossaan valmistuneen uuden polttoainejakeluaseman rakentamiskustannukset rahoitettiin elinkeinojen kehittämisrahastosta.   

Suomussalmen kunnan asukaslukuluku pieneni viime vuonna 196 henkilöllä (-2,66 %) ollen Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden lopussa 7 171 henkilöä.  

Tilinpäätös käsiteltiin kunnanhallituksessa 26.3.2024 ja se etenee valtuuston käsittelyyn 3.6.2024. (Linkki avautuu uuteen välilehteen Dynasty-palvelussa.)

 

TILINPÄÄTÖS 2023            
             
Suomussalmi TP2018 TP2019 TP2020 TP2021 TP2022 TP2023
Asukasluku 31.12. 7862 7727 7594 7509 7367 7171
 - muutos  -189 -135 -133 -85 -144 -196
Veroprosentti 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 8,86
             
Verotulot, milj. € 25,919 26,867 28,114 29,995 30,823 17,289
Valtionosuudet, milj. € 31,363 30,747 34,348 33,587 35,346 7,492
Vuosikate, milj. € -0,884 1,577 3,861 5,496 8,085 5,640
Poistot, milj. € -4,950 -3,958 -4,102 -3,532 -3,283 -5,525
Vuosikate, % poistoista -17,9 39,8 94,1 155,6 246,3 102,1
Vuosikate, €/asukas  -112 204 508 732 1098 787
Investoinnit, netto milj. € 1,532 2,543 8,823 7,944 9,289 2,842
Investoinnit, netto/asukas 195 329 1162 1058 1261 396
Lainat, €/asukas 1649 1977 3037 3447 3711 3966
Konsernilainat, €/asukas 3957 4847 6401 6997 6985 4271
Maksuvalmius, päivää 60 61 81 74 59 204
Henkilöstö 31.12. (vakanssit) 256 248 249 247 236 230
Tilikauden ylij./alij., milj/€ -5,833 -2,358 -0,242 1,958 5,243 0,576
  - asukasta kohti -742 -305 -32 261 712 8,03
Kumulatiivinen ylij./alij., milj.€ 12,107 9,749 9,516 11,464 16,710 17,286
- asukasta kohti 1540 1262 1263 1527 2268 2411
 - veroprosenttia kohti 12,1 9,6 9,2 11,1 15,9 14,
Share page: