Julkaisut

Kunnanhallituksen päätöksiä 28.11.2023 

Julkaistu 29.11.2023 Muokattu 29.11.2023
kuvituskuvana viininpunaisella pohjalla kunnan logo.

Kunnanhallitus valmisteli kokouksessaan 28.11.2023 useita asioita 11.12.2023 pidettävälle valtuuston kokoukselle. Valtuusto hyväksyy talousarvion ensi vuodelle ja taloussuunnitelman vuosille 2025–26, joiden tekstiin lisättiin kirjaus, jonka mukaan Suomussalmen kunta pyrkii toimillaan edistämään voimalaitosten ja patojen luonnonmukaisten ohitusuomien rakentamista, säännösteltyjen vesistöjen mittauksen ja ekologisen tilan luokittelun kehittämistä sekä vesivoimalaitosten lupaehtojen tarkastamista. 

Tälle vuodelle on vielä talousarviomuutos hyväksyttävänä. Valtuusto hyväksyy myös kunnan hyvinvointisuunnitelman ensi vuodelle. Kuntien välinen yhteistyösopimus ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Kainuussa on päivitettävä, koska Puolanka jättäytyy pois yhteistyöstä. 

Valtuustolle esitetään myös kuluvan vuoden osavuosikatsaus ja se saa tiedokseen rakennuskannan selvitystyön päivittämisen 2024 ja tehdyt toimenpiteet.  

Presidentinvaaleihin liittyviä päätöksiä 

Kunnanhallitus valitsi kullekin kolmelle äänestysalueelle vaalilautakunnan sekä yhden vaalitoimikunnan, joihin valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet presidentinvaalia 2024 varten.  

Ulkomainonnan vaalimainoskehikot sijoitetaan seuraaviin paikkoihin: 

  • Suomussalmen torilla Ämmänsaaressa 
  • Kirkonkylällä Kainuuntien varrella 
  • Pitämällä Hakatalojen kohdalla 
  • Siikarannassa kunnan varikon tienhaarassa 

Vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista, eli 10.1.2024. Vaalimainoskehikkoihin saavat asettaa ilmoituksia vain puolueet ja valitsijayhdistykset kullekin osoitettuun paikkaan. 

Muita päätöksiä 

Kunnanhallitus päätti Suomussalmen kunnan lausunnosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Alvarin korvaavia tiloja keramiikan, kuvaamataidon ja lasitöiden harrastajille koskeva kuntalaisaloite lähetettiin sivistyspalveluille valmisteltavaksi.  

Kokouksen koko asialista ja pöytäkirja liitteineen sen tarkastamisen jälkeen löytyy Dynasty-tietopalvelusta, linkki avautuu uuteen välilehteen, tai polkua suomussalmi.fi > Kunta ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat.  

Share page: