Julkaisut

Joonas Borén matkailuasiantuntijaksi ja muita kunnanhallituksen päätöksiä

Julkaistu 10.4.2024 Muokattu 10.4.2024

Suomussalmen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.4.2024 valita haastatteluryhmän yksimielisen esityksestä matkailuasiantuntijan tehtävään restonomi Joonas Borénin koulutuksen, kokemuksen, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella. Vaali on ehdollinen ja vahvistetaan hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä sen jälkeen, kun tehtävään valittu on ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan. 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnan valmiussuunnitelman yleisen ja operatiiviset osat. Yleinen osa on julkinen, ja se julkaistaan kunnan verkkosivuilla.  

Suomussalmen kunnan valmiussuunnitelma ja siihen liittyvät riskiarviot pohjautuvat kansalliseen ja Kainuun alueelliseen riskiarvioon. Valmiussuunnitelmassa on huomioitu myös paikallisiin olosuhteisiin liittyvät tekijät, kuten kunnan pinta-ala, asukasmäärä, kunnallistekniikka ja toimintaympäristön yhteistyöverkostot.  Valmiussuunnitelma jakautuu kolmeen asiakirjaan: yleiseen osaan, operatiiviseen osaan ja poikkeusolojen valmiussuunnitelmaan sekä näiden liitteisiin. 

Elinvoimapalvelujen toimialajohtajana toimivalle elinvoimajohtajalle ei ole aiemmin nimitetty sijaista omalta toimialalta. Kunnanhallitus määräsi työllisyysasiantuntija Miia Moilasen toimimaan elinvoimajohtaja Jonne Maaningan sijaisena 1.5.2024 alkaen. Työllisyysasiantuntija Miia Moilasen ollessa estynyt elinvoimajohtajan sijaisena toimii kunnanjohtaja Erno Heikkinen. 

Kokouksessa käsiteltiin myös mm. eurovaaleihin liittyviä asioita. Kokouksen koko asialista ja pöytäkirja löytyvät Dynasty-palvelusta. Linkki kunnanhallituksen kokousasiakirjoihin tässä. Linkki avautuu uuteen välilehteen. 

Share page: