Julkaisut

Ämmänsaaren alueen nopeusrajoitukseksi 30 km/h

Julkaistu 21.5.2024 Muokattu 21.5.2024
Kartta Ämmänsaaren keskusta-alueesta, uuden nopeusrajoituksen alue merkitty vaaleanpunaisella.

Ämmänsaaren keskustan alueen aluenopeusrajoitus alennetaan 40 km tunnissa 30 km/h. Muutoksen yhteydessä poistetaan hidasteista ja korotetuista suojateistä varoittavat liikennemerkit. Muutos tulee voimaan, kun aluenopeusrajoitusmerkit on vaihdettu.

Valtakunnallisessa Liikenneturvallisuusstrategiassa vuosille 2022–2026 yhtenä toimenpiteenä (ks. em. strategia, s. 55) on Nopeusrajoitukset-ohjeen päivittäminen. Ohjeen mukaisesti taajama-alueilla tulisi laajentaa 30 km/h nopeusrajoituksen käyttöä.

Suomussalmen kunnan alueen liikenneturvallisuustyöryhmässä on keskusteltu liikenneturvallisuuden parantamisesta taajama-alueella. Esillä ovat olleet mm. hidasteiden rakentamiset ja sallittujen nopeuksien alentaminen.

Lue lisää:

Valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia 2022–2026, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2022:3. Osoite: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163951/LVM_2022_3.pdf Linkki avautuu uuteen ikkunaan. 

Viranhaltijapäätös 14.5.2024

Share page: