Julkaisut

Työllisyyspalveluiden uudistus etenee 

Julkaistu 22.11.2023 Muokattu 22.11.2023

Valtakunnallinen TE-palvelujen uudistus etenee myös Kainuu–Koillismaan työllisyysalueella. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alussa. 

Työllisyysalueen kunnat ovat lokakuun lopussa virallisesti sopineet yhteistoiminta-alueen muodostamisesta. Kainuu Koillismaan työllisyysalue kattaa koko Kainuun sekä Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan.  

Henkilöasiakas- ja työnvälityspalvelua tarjotaan lähipalveluna jokaisessa työllisyysalueen kunnassa, mutta Kajaanin kaupunki toimii vastuukuntana ja työvoimaviranomaisena. Vastuukunta hoitaa keskitettyjä palveluita ja muun muassa lakisääteisiä yritys- ja työnantajapalveluja. 

TE-toimistoista ja ELY-keskuksista siirtyy henkilöstöä kuntiin yhteensä noin 80 henkilötyövuotta ja siirto tapahtuu liikkeenluovutuksella. Tavoitteena on, että henkilöasiakkaita palveleva henkilöstö siirtyy sen kunnan työntekijäksi, joka tuottaa kyseisen kunnan työnvälityspalvelut. 

TE-palvelujen siirrosta paikallistasolle on päätetty vuonna 2021, tavoitteena parantaa työllisyyttä ja vahvistaa kuntien vastuuta työllisyyspalveluissa. 

Kainuussa kuntien kesken asiaa on valmisteltu jo yli vuoden verran, ja virallinen valmisteluryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2023. Kuusamo liittyi työllisyysalueen valmisteluun syksyllä 2022 ja Taivalkoski keväällä 2023. 

Lisätietoa 

Suomussalmen kunnan edustajina valmisteluryhmässä ovat elinvoimajohtaja Jonne Maaninka ja työllisyysasiantuntija Miia Moilanen.  

Lisätietoja Kainuu–Koillismaan työllisyysalueen valmistelusta antaa työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen, Kajaanin kaupungista. p. +358 44 421 4049 tai milla.tikkanen@kajaani.fi  

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote aiheesta Temin sivuilla: 

https://tem.fi/-/te-palvelut-2024-uudistus-tyollisyysalueiden-muodostaminen-etenee 

Kajaanin 3.11.2023 julkaisema tiedote aiheesta: 

https://www.kajaani.fi/tiedotteet/kainuu-koillismaan-tyollisyysalueen-jarjestamissuunnitelma-ja-yhteistyosopimus-hyvaksytty-yksimielisesti-kunnissa/ 

Share page: