Maahanmuuttopalvelut

Ohjaus- ja neuvontapalvelut maahanmuuttajille

Palvelu

Maahanmuuttopalvelut

Kiintiöpakolaisena ja oleskeluluvan saaneena maahanmuuttajana saat maahanmuuttopalveluista kotoutumisen tukemiseen liittyviä palveluja. Saat ohjausta ja neuvontaa arjen asioihin, kuten asumiseen ja asioimiseen eri viranomaisten kanssa. Tuemme sinua myös paikalliseen yhteisöön ja vapaa-ajan toimintaan tutustumisessa.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Kiintiöpakolaisena ja maahanmuuttajana saat ohjaus- ja neuvontapalveluja maahanmuuttopalveluista.

Toimintaohje

Ota yhteyttä maahanmuuttopalveluihin puhelimitse soittamalla tai viestillä. Voit asioida paikanpäällä sopimalla ajan etukäteen

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki kotoutumisen edistämisestä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386