Jätevesisuunnitelman perustietolomake

Tulostettava jätevesisuunnitelman perustietolomake.

Tulostettava lomake

Jätevesisuunnitelman perustietolomake

Haja-asutusalueelle rakennettavaan uudisrakennukseen, jonka jätevesiä ei voida johtaa kunnalliseen viemäriverkkoon, on esitettävä pätevän asiantuntijan laatima suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennus- ja toimenpideluvan hakemisen yhteydessä. Suunnitelma on esitettävä myös, jos jäteveden laatu tai koostumus olennaisesti muuttuu (vanhaa rakennusta olennaisesti laajennetaan tai vanhan rakennuksen kosteat tilat muuttuvat).

Lomakkeen toimitustiedot

Suomussalmen kunta
Kauppakatu 20
89600 Suomussalmi