Julkaisut

Uusia valinnaisia kursseja lukioon ja muita sivistyslautakunnan päätöksiä

Julkaistu 4.4.2024 Muokattu 4.4.2024

Suomussalmen sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 3.4.2024 kaksi uutta paikallista valinnaista kurssia lukion opetussuunnitelmaan. Historian alaan kuuluvalla kurssilla opiskelija mm. tutustuu sodankäyntiin ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin sekä analysoi ajankohtaisia kriisejä ja konflikteja. Biologian ja kemian laborointi -opintojakson aikana tutustutaan laboratorion keskeisiin työvälineisiin, työturvallisuuteen sekä suoritettujen kokeellisten tutkimusten raportointiin.

Joustavan perusopetuksen virkaan valittiin Ville Försti ja lukion opinto-ohjaajan virkaan Elisa Axelsson.

Kianta-Opiston tuntimäärää sopeutetaan

Kianta-Opiston tuntimäärä pienenee, koska vapaan sivistystyön valtionosuutta on vähennetty. Vuodelle 2024 valtionosuustuntien laskennallinen määrä Suomussalmelle väheni kaikkiaan 738 h, joka merkitsee Suomussalmen kunnalle noin 40 000 euroa vähemmän valtionosuutta. Osa opetustarjonnasta siirtyy mahdollisesti kunnan itse kustannettavaksi. Muutoksia opetussuunnitelmaan tehdään talousarvion valmistelussa vasta seuraavan lukuvuoden, 2024–2025 aikana. Näin muutos jakaantuu kahdelle talousarviovuodelle, eikä kurssitoiminta vähenisi kuin 500 tunnilla valtionosuustuntimäärän leikkauksen ollessa 738 tuntia.

Vapaa sivistystyö ja Kianta-Opiston toiminta koetaan kunnassa merkitykselliseksi ja tärkeäksi palveluksi. Kianta-Opiston toiminnan järjestäminen ei ole vaarassa valtionosuuden supistumisen seurauksena, mutta toiminnan volyymiä on suhteutettava tukeen sekä kunnan muuttuvaan asukaslukuun.

Keramiikan teko jatkuu Kirkonkylällä

Kianta-Opiston keramiikkakurssien opetuksen järjestämispaikaksi syyslukukaudelta alkaen tulee Kirkonkylän entisen koulun kuvaamataidon opetustila, jossa on jo aiemmin ollut keramiikkauuneja. Rakennuksen käyttöaste on kohtalainen, mutta päiväkurssien pitäminen on mahdollista. Tiloihin on ennen käyttöönottoa rakennettava keramiikkauunien poistoilmakanava ja huuva sekä tehtävä pintaremontti.

Uuden Ruukinkankaan koulun kuvataideluokkaa on myös mahdollista käyttää Kianta-Opiston kuvataide- ja keramiikkaopetuksen kurssitoimintaan perusopetuksen toiminta-ajan ulkopuolella. Tiloissa on myös käytössä varastotilaa sekä yksi käyttövalmiiksi asennettu keramiikkauuni. Molemmilla tiloilla pystytään turvaamaan kuvataide- ja keramiikkaopetuksen kurssitarjonta osana Kianta-Opiston kurssitarjontaa Alvari-rakennuksen poistuessa käytöstä.

Lisäksi sivistyslautakunta päätti lähikoulun osoittamisesta syksyllä aloittaville esikoululaisille, lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävistä maksuista, vuorohoidon järjestämisestä ja valtakunnalliseen E-kirjastoon liittymisestä.

Sivistyslautakunnan kokouksen koko asialista ja pöytäkirja sen tarkastamisen jälkeen löytyy täältä. Linkki avautuu uuteen välilehteen Dynasty-palvelussa.

 

Share page: