Julkaisut

Vastaa viisaan liikkumisen kyselyyn!

Julkaistu 18.4.2024 Muokattu 18.4.2024

Kainuun kuuden kunnan alueelle laaditaan viisaan liikkumisen suunnitelma, hanke käynnistyy asukaskyselyllä.

Kuvituskuvassa näkyy märkää asfattitietä ja nurmikkoa tien vierellä. Teksti kehottaa vastaamaan kyselyyn ja kerrotaan kyselyn ajankohta.

Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Suomussalmen ja Ristijärven kunnat sekä Kuhmon kaupunki ovat aloittaneet yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa viisaan liikkumisen suunnitelman laatimisen edellä mainittuihin kuntiin. Suunnitelman tavoitteena on lisätä kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta ja edistää koko suunnittelualueen liikenneturvallisuutta.

Suunnitelman aikana määritetään kunkin kunnan liikenneturvallisuuden kannalta riskialtteimmat paikat ja määritetään toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Toimenpiteiden suunnittelu painottuu pieniin viisasta ja turvallista liikkumista tukeviin ja helposti toteutettaviin investointeihin.

Osana suunnitelmaa toteutetaan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistä kartoittava osio, jonka lopputuloksena syntyy pyöräliikenteen verkon hierarkkinen määritelmä. Pyöräliikenteen verkon määrittely ohjaa tulevaisuuden maankäytön suunnittelua, jalankulun ja pyöräliikenteen väylien investointeja sekä edistää osaltaan jalankulkua ja liikenneturvallisuutta.

Kuntalaisilta kaivataan mielipiteitä liikenneturvallisuuden sekä jalankulun ja pyöräilyn nykytilasta

Osana hanketta toteutetaan suunnittelualueen asukkaille kysely, jolla kartoitetaan vastaajan omaa liikkumista, liikenteen nykytilaa ja vaaranpaikkoja. Kyselyn tuloksia käytetään suunnittelun lähtötietoina.

Kysely koostuu lyhyestä lomakeosiosta, jossa kysytään oman kunnan liikenneturvallisuuden tilasta, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteista, omasta liikkumisesta sekä turvavälineiden käytöstä. Sen jälkeen pääsee merkitsemään suoraan kartalle liikenneturvallisuuden kannalta hankalia tai vaarallisia paikkoja sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta tärkeitä kohteita.

Syksyllä järjestetään hankkeesta keskustelutilaisuus, johon kutsutaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Siitä tiedotetaan tarkemmin kesän jälkeen. 

Kyselyyn vastaaminen onnistuu parhaiten tietokoneella, mutta myös kännykällä tai tabletilla se on mahdollista.

Pääset vastaamaan liikenneturvallisuuskyselyyn täältä  Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Kysely on avoinna 2.5.2024 asti.

Yhteyshenkilöt:
Niina Kinnunen, Suomussalmen kunta, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi
Liikenneturvallisuusvastaava Anniina Gutzén, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, anniina.gutzen@ely-keskus.fi
Projektipäällikkö Erkki Sarjanoja, Ramboll Finland Oy, puh 040 576 0484, erkki.sarjanoja@ramboll.fi

Share page: