Julkaisut

Rakennuspaikkoja rannoille kaavoituksella ja muita kunnanhallituksen päätöksiä

Julkaistu 13.3.2024 Muokattu 13.3.2024

Suomussalmen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.3.2024 käynnistää Alanteenjärvi-Parvajärvi rantaosayleiskaavan laatimisen. Rantaosayleiskaavalla ohjataan rantavyöhykkeen maankäyttöä, ja siinä osoitetaan ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvät aluevaraukset.  

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan lähiaikoina nähtäville, ja vireille tulosta kuulutetaan julkisesti. Kaavahankkeeseen liittyen järjestetään yleisötilaisuus touko–kesäkuussa. 

Kalankäsittelytiloja kehitetään 

Elinvoimapalveluissa on valmisteltu hanketta Ruokapuistossa kunnan omistamassa kiinteistössä sijaitsevien, ammattikalastajien käytössä olevien kalankäsittelytilojen kehittämiseksi. Hankkeen puitteissa kalankäsittelytilaan hankitaan muun muassa uusi ilmalämpöpumppu, vakuumipakkauskone ja jäähilekone. 

Kunnanhallitus hyväksyi hankkeen toteuttamisen ja 80 %:n rahoituksen hakemisen Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderilta. 

Lisäksi kunnanhallitus vahvisti europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajat ja paikat sekä varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikat. Asialistalla oli myös mm. markkinointisuunnitelman hyväksyminen ja matkailuasiantuntijan tehtävään haastateltavien valinta. Haastatteluun kutsutaan Elina Puhakka, Henni Hietala, Sara Runn ja Joonas Borén.

Kokouksen koko asialista ja pöytäkirja sen tarkastamisen jälkeen löytyy täältä 

Share page: