Julkaisut

Linja-autoyhteys Suomussalmelta Puolangan kautta Ouluun koetaan tarpeelliseksi

Julkaistu 7.11.2023 Muokattu 9.11.2023
Kuvituskuvana kesällä otettu kuva linja-autopysäkin liikennemerkistä, tolpassa sekä lähi- että kaukoliikenteen merkit.

Puolangan ja Suomussalmen kunnat toteuttivat nopealla aikataululla verkkokyselyn asukkaiden näkemyksestä linja-autoliikenteen tarpeellisuudesta Suomussalmi–Puolanka–Oulu-välille. Vain vajaan viikon (viisi päivää) avoinna ollut kysely keräsi kaikkiaan 1388 vastausta.

Asuinkuntansa ilmoittaneista (1379 vastaajaa) valtaosa, 83 %, asuu reitin varrella. Suomussalmelaisia kaikista vastaajista oli vähän alle puolet (48 %), Oulusta tai Oulun lähikunnista neljännes (26 %), Puolangalta 16 % ja Utajärveltä 3 %.

Kyselyyn tuli vastauksia ulkomaita myöten (5 vastaajaa). Pääkaupunkiseudulta ja muualta Kainuun eteläpuolelta tukensa reitille antoi liki 40 vastaajaa.

Perjantai on ylivoimaisesti suosituin matkustuspäivä, jonka mainitsi yli 90 % vastaajista (92,5 % viikonpäivän merkinneestä 1351 vastaajasta). Sunnuntaivuoron tarpeelliseksi katsoo 73 % vastaajista ja maanantain liki puolet (47 %).

Vastaajilta kysyttiin myös asiaan liittyviä kehittämisideoita. Liikennöintiä edes joinakin päivinä toivottiin yleisesti, vaikka joukossa oli joitakin päivittäisen vuoron kannalla olevia. Pienempi bussi tai jopa tilataksi nähtiin kustannuksia säästävänä vaihtoehtona, ja usein tähän ehdotukseen liitettiin kyydin tilaaminen tai varaaminen etukäteen.

Lisäksi Puolangan Puolanka-Facebook-ryhmässä jaettuun, yksityishenkilön perustamaan erilliseen adressiin oli tullut 58 allekirjoitusta.

Share page: