Julkaisut

Kunnanhallitus kokoontui 16.1.2024 

Julkaistu 17.1.2024 Muokattu 17.1.2024

Alvarin korttelin uudistaminen etenee, kun Suomussalmen kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan 16.1.2024. 

Kaavamuutoksen kohteena olevalla alueella sijaitsee kaksi koulurakennusta. Niistä vanhempi on rakennettu alkujaan kansakouluksi 1950 ja uudempi rakennus on toiminut Ämmänsaaren ala-asteena. Voimassa olevassa asemakaavassa vanhemmalla rakennuksella on suojelumerkinnällä sr-1, joka on tarkoitus ottaa huomioon kaavamuutoksessa. Vuonna 1963 rakennettu niin sanottu uudempi osa on linjattu kunnan rakennuskannan selvitystyössä lähivuosina purettavaksi kohteeksi.  

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Alvarin korttelin täydentäminen asuinrakennuksilla. Seuraavaksi kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ja kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan julkisesti. 

Teollisuuden kasvuloikka -hankkeelle haetaan rahoitusta 

Elinvoimapalveluissa on valmisteltu Suomussalmen teollisuuden kasvuloikka -hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa konsepti uudelle teollisuusekosysteemille.  

Teollisuusekosysteemiin määritetään 6–12 teollista toimintoa, joista muodostuu yhtenäisiä teollisia arvoketjuja. Toimintojen ja arvoketjujen määrittäminen aloitetaan selvittämällä Suomussalmen nykyisen teollisuuden alihankinta- ja jatkojalostusketjujen tarjoamat mahdollisuudet uudelle liiketoiminnalle. 

Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on edistää Suomussalmen teollisuuden kärkitoimialojen kehittymistä mahdollistamalla aiempaa ennakoivampi toimintatapa investointien edistämiseksi. Hankkeessa edesautetaan myös paikallisen uusiutuvan energiantuotannon kehittymistä ja teollisuustoiminnan energiankäytön painopisteen siirtymistä kohti paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa. 

Kaksivuotiseksi suunnitellun hankkeen kokonaisrahoitustarve on noin 255 000 €, josta Suomussalmen kunnan 20 prosentin omarahoitusosuus on noin 50 000 euroa ja haettava EAKR-rahoitus (80 %) 204 380 €. Hankkeeseen valmistaudutaan rekrytoimaan projektipäällikkö, jonka työskentelypaikka sijoittuu Suomussalmelle. 

Matkailuasiantuntijan rekrytointi ja muita päätöksiä 

Kuun lopussa työssään lopettavan matkailukoordinaattorin tilalle rekrytoitavan henkilön nimike muutetaan matkailuasiantuntijaksi, perusteena elinvoimapalveluissa käytettävän nimikkeistön yhtenäistäminen. Matkailuasiantuntijan rekrytointi käynnistyy mahdollisimman pian. 

Kunnanhallitus päätti myös perustaa vuonna 2025 vietettävän Kianta-Opiston juhlavuoden rahaston. Lisäksi kunnanhallitus vastasi yhteen valtuustoaloitteeseen ja yhteen kuntalaisaloitteeseen. 

Kokouksen koko asialista ja pöytäkirja sen tarkastamisen jälkeen löytyy täältä.  

Share page: