Julkaisut

Kiinteistöjä myydään ja muita kunnanhallituksen päätöksiä

Julkaistu 12.6.2024 Muokattu 12.6.2024

Suomussalmen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.6.2024 panna julkiseen myyntiin neljä pienehköä ja hajallaan sijaitsevaa metsäkiinteistöä, koska niillä ei ole kunnalle maankäytöllisesti tai metsätaloudellisesti suurta merkitystä.


Myyntiin laittaminen koskee kiinteistöjä Vähä-Kivijärvi 777-407-10-34 (n. 13,29 ha), Rekelä 777-402-8-9 (n. 2,35 ha), Linnankoulu 777-405-17-4 (n. 1,55 ha) ja Kurimo, Sammakkosuo 777-406-27-69 (n. 6,78 ha).

Kunta panee myyntiin myös ns. liimalevytehtaan osoitteessa Puutie 4 huutokaupat.comiin. Joosepintie 2:n asuinrivitalon myynti-ilmoitus julkaistaan kunnan nettisivulla ja Ylä-Kainuussa.

Väylävirastolle lausunto nopeusrajoitusohjeen päivityksestä

Väylävirastossa on käynnissä maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivitys, joka käytännössä tarkoittaisi 100 km/h rajoituksen laskemista osalla tiestöä. Muutoksella tavoitellaan liikenneturvallisuuden parantamista. Lausuntopyynnössä muutosta pyydettiin tarkastelemaan mm. saavutettavuuden ja liikenneturvallisuuden näkökulmista.

Selvityksen mukaan Kainuussa Kajaanin saavutettavuuteen ei olisi juurikaan tulossa muutoksia, mutta Suomussalmelta katsottuna Oulun saavutettavuuteen tulisi muutoksia, koska pääsääntöisesti siihen suuntaan liikennöinnissä käytetään alempiarvoista tieverkkoa Puolangan ja Utajärven kautta.

Vaikutusten arvioinnissa olisi erityisesti Pohjois-Suomen osalta tehdä tarkastelu muutoinkin kuin vain maakuntakeskusten osalta, Suomussalmen lausunnossa todetaan. 

Tavoite vuodelle 2050 mennessä 0 kuolemaa liikenteessä on hyvä, mutta kunnianhimoinen. Kunnan lausunnossa todetaan, että valitettavasti väyläverkoston kunnossapidosta ja perusparannuksista on leikattu niin merkittävästi, että yksistään nopeuksien alentaminen ei tue tavoitteen saavuttamista. 

Suomussalmella Ämmänsaaren keskustan alueella on otettu käyttöön alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h. Rajoitus koskee noin 6,5 katukilomeriä. Aikaisemmin vastaava nopeusrajoitus on ollut käytössä Ruukinkankaan koulun kohdalla n. 500 metrin matkalla. Taajama-alueilla nopeuden alentaminen on perusteltua, koska se lisää jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta, mutta ei merkittävästi lisää ajoaikoja. Valtateillä pitkissä siirtymissä nopeuden alentamisen merkitys matka-aikoihin on huomattavampi.

Nopeuden alentamisilla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia raskaaseen ajoneuvoliikenteeseen ja pitkien etäisyyksien maakuntien kilpailukykyyn.


Kokouksen koko asialista ja pöytäkirja sen valmistumisen jälkeen löytyy Dynasty-palvelusta: https://suomussalmi10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1
Linkki toimielinten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin löytyy myös kunnan nettisivujen etusivulta. 

Share page: