Nature

Nature

Events in Suomussalmi

News

Announcements

Kuulutus maa-aines - ja ympäristölupapäätöksestä
Read more

Maisematyölupa
Read more

Ympäristösuojelulain 118 §:n mukainen päätös Suomussalmi Rockista
Read more

Kuulutus metsästysrajoituksista
Read more

Suomussalmi