Taidehankinnat

Lukiolaisten tiloja. Oppilaiden kaapistoja vasemmalla.

Ruukinkankaan uuteen kouluun hankitaan taidetta talon käyttäjien iloksi ja oppilaiden taidekasvatuksen tueksi. Teoksia koulun sisätiloihin ja mahdollisesti myös pihalle haettiin alkuvuodesta 2022 toteutetulla portfoliohaulla.

Riikka Keränen ja 1/2 Naapurit -työryhmä toteuttavat taidetta

Riikka Keränen ja työryhmä 1/2 Naapurit, jonka muodostavat Ilja Karsikas ja Willem Heeffer, valittiin toteuttamaan taidetta valmistumassa olevaan Ruukinkankaan yhtenäiskouluun. Valinnan teki 21 nuorisovaltuuston sekä yläluokkien ja lukion oppilaskuntien edustajaa 20.4.2022 pidetyssä kokouksessa neljän loppusuoralle valitun ehdokkaan kesken.

Riikka Keränen on Ristijärvellä asuva taiteilija, joka on viime vuosina toteuttanut useita julkisia teoksia. Viimeisin on Muhoksen uuteen lukioon syksyllä 2020 valmistunut kolmiosainen teoskokonaisuus. Muun muassa ympäri Suomussalmen kirjastoa levittyvä Muuttajat (2014) on Keräsen teos.

1/2 Naapurit on kahden Helsingissä asuvan visuaalisen alan ammattilaisen muodostama työryhmä. Juuriltaan kainuulainen Ilja Karsikas on kasvanut Kajaanissa. Willem Heefer tutustui Kainuuseen, kun hän oli mukana Naapurit-työryhmän jäsenenä yhdessä Ilja Karsikkaan ja Jussi Karjalaisen kanssa toteuttamassa teoskokonaisuutta Kainuun keskussairaalaan (2019–2021). Heeffer on suunnittelijana kiinnostunut erilaisista materiaaleista ja teknisistä yksityiskohdista, ja hänellä on vahva näkemys tilojen suunnittelusta.

Lue lisää 22.4.2022 julkaistusta artikkelista.

Nuoret valitsemaan taiteilijat

Suomussalmen kunta painotti nuorten osallisuutta antamalla nuorille päätösvallan valita taiteilijat, jotka toteuttavat taidetta Ruukinkankaan uudelle koululle.

Taidehankintojen työryhmä, johon kuuluvat sivistysjohtaja Teemu Piirainen Suomussalmen kunnasta, Oulun taidemuseon kuraattori Selina Väliheikki, arkkitehti Ville-Pekka Ikola ja Suomussalmen kunnan kulttuurituottaja Joni Kinnunen valitsivat portfoliohaun kautta saapuneiden kaikkiaan 54 ehdokkaan joukosta loppusuoralle neljä. Nuoret tekivät valinnan näiden neljän ehdokkaan joukosta.

PORTFOLIOHAKU 1.2.-28.2.2022

Taiteilijahaku sai lähtölaukauksen joulukuussa 2021 kunnanhallituksen tehtyä päätöksen prosenttitaideperiaatteen soveltamisesta kouluhankkeessa.

Suomussalmen kunnan kulttuuritoimi järjesti portfoliohaun kainuulaisille tai kainuulaislähtöisille taiteilijoille keväällä 2022 valmistuvaan Ruukinkankaan uuteen kouluun hankittavasta taiteesta. Tavoitteena oli saada uuteen kouluun taidetta, joka sekä parantaa koulun viihtyisyyttä että toimii lasten ja nuorten taidekasvatuksen välineenä. Taiteen lajia, muotoa tai käytettäviä materiaaleja ei rajattu etukäteen.

Koulun pääsisäänkäynnin vieressä olevissa betonielementeissä on graafisena kuvituksena kuvioita teemalla “Talventörröttäjät”. Sisällä luontoteema toistuu painetuissa kuvissa. Myös portfoliohaku on saanut teemansa luonnosta; portfoliohaun teemana on “Korpi 2.0”.

Portfoliohaun tavoitteena oli saada kattavasti tietoa kainuulaisista taiteilijoista, heidän osaamisestaan ja kiinnostuksestaan tehdä taidetta Ruukinkankaan uudelle koululle. Taideteosten paikat katsotaan yhdessä koulun suunnitelleen arkkitehdin kanssa koulun valmistuttua. Teokset voivat sijoittua koulun sisätiloihin tai pihalle.

Portfoliohaku oli avoinna 1.2.2022– 28.2.2022. Infotilaisuus portfoliohausta järjestettiin 14.2.2022 klo 17 alkaen Teams-yhteydellä. Tilaisuudessa taiteilijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kohteeseen ja hakuun liittyen.

Portfoliohaun perusteella oli mahdollista valita yhdestä kolmeen taiteilijaa, jotka voivat tehdä yhden tai useamman teoksen. Uusi yhtenäiskoulu avataan elokuussa 2022. Osa teoksista on tarkoitus saada valmiiksi siihen mennessä.

Valintakriteereinä ovat:
– Kainuulaisuus: Taiteilijan tulee olla kainuulainen tai kainuulaislähtöinen
– Tyylin ja tekniikan soveltuvuus koulurakennukseen
– Omaperäisyys ja kiinnostavuus
– Kokemus vastaavista kohteista

Portfolion sisältö:
– Taiteilijan yhteystiedot ja kotipaikka (mikäli kotipaikka muu kuin Kainuu, perustelut kainuulaislähtöisyydestä)
– Ansioluettelo
– enintään kahdeksan työnäytettä (sähköisessä muodossa kuvina, esim. jpeg tai png tai ppt-esityksenä)
– Tekstimuotoinen perustelu osallistumiselle: Miksi tämä kohde kiinnostaa sinua erityisesti? Miten mielestäsi tyylisi ja tekniikkasi soveltuvat kouluympäristöön? Kirjoita korkeintaan 1000 sanaa.

Portfoliohakua seuraa suora tilaus. Hankintaan on käytettävissä 32 000–64 000 € riippuen Taiken avustuspäätöksestä. Esivalinnan teki valintaraati, johon kuuluvat sivistysjohtaja, kulttuurituottaja, koulun arkkitehti, nuorisovaltuuston edustajat ja Oulun taidemuseon vastuumuseotutkija.

[Sivun sisältö päivitetty 22.4.2022 / TL]

Suomussalmi