Patokosken reitti

Jalonuoma sijaitsee Hotelli Kiannon Kuohujen välittömässä läheisyydessä Ämmänsaaressa. Uoma on entinen Jalonkoski, joka on ollut aikoinaan kohtuullisen merkittävä matkailukohde koskenlaskuineen, tukkilaiskisoineen ja kalastuksellisesti. Kosket on kivetty ja padottu vesivoiman ja tiestön rakentamisen yhteydessä sekä puutavaran uittoa varten. Uoma on aiemmin toiminut toisena Kiantajärvestä Emäjokeen laskevana haarana. Suomussalmen taajamahan syntyi “aivan koskemattomaan korpeen”. Keskusta tuli joka puolelta koskien ympäröimään saareen. Tänäkin päivänä kun kuljet Jalonuoman reitillä voit hyvin nähdä sen kuvauksellisuuden, jota aikoinaan taitelijat tulivat maalauksiinsa tallentamaan.

Reitin rakentaminen rakentaminen Jalonuoman varteen on aloitettu avaamalla kanavan varren maisemaa ja ensimmäisen osuuden rakentamisella kuntoutuskodin suunnalta kanavan varteen. Kanavan varren siltoja on kunnostettu ja niiden yhteyteen on tehty levähdyspaikkoja. Hotellin takana on jo rakennettu esteetöntä kalastulaituria.

Uoman hotellinpuoleinen ranta-alue on kunnan puistomaisesti hoitama, ja uomaa itsessään hallinnoi Suomussalmen perhokalastajat r.y. Perhokalastajat hoitavat uoman kalakantaa kirjolohi-istutuksilla. Alueelle voivat ostaa kalastusluvan myös yhdistyksen ulkopuoliset henkilöt, kuten esimerkiksi hotellin asiakkaat. Alueella on järjestetty joitakin kalastusnäytöksiä ja erilaisille ryhmille suunnattuja kalastustapahtumia. Vastaavia tapahtumia järjestetään tulevaisuudessakin.

Jalonuoman reitti kulkee hotellin takaa eteenpäin kohti joen varren metsäistä polkua ja sieltä taukopaikkoja ohitelen nousee ylös rinnettä ja päätyy Kiannonkadulle, josta pääsee takaisin hotellille katua pitkin suoraan. Reitin pituus n. 2 km. Helppo kulkuinen ja auki ympäri vuoden. Talvella osassa kävelypolkua on hiihtolatu vieressä. Matkalla näet joenrantaa, Sonnikallion, pari koskiputousta, joissa virtaa vesi myös talvella, naavametsää ja mäntymetsän polun.

Patokosken reittiin voit lisätä myös käynnin Jätkänpuistossa.

Jalonuoman reittikartta

Suomussalmi