Suomussalmen kunnassa yrittäjiä neuvovat:

elinvoimajohtaja
Jonne Maaninka
puh. 040 688 4480
jonne.maaninka(at)suomussalmi.fi

elinvoimakoordinaattori
Anu Komulainen
puh. 044 777 3171
anu.komulainen(at)suomussalmi.fi

Tietoa koronatilanteesta yrityksille

Tietoa yrittäjille -artikkelin kuvituskuva (tekijä Tuula Leskinen)

Tätä sivua ei enää päivitetä. Sivu on siirretty arkistoon. 2.12.2021.

Suomussalmen kunta välittää tällä sivulla yrityksille mahdollisimman ajantasaista tietoa koronatilanteesta sekä siitä selviämiseksi haettavissa olevista tuista ja avustuksista.

Tietoa koronasta ja sen vaikutuksista yritystoimintaan on koottu kattavasti myös Suomen yrittäjien sivuille osoitteessa https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle.

Kainuussa yhtenäistä tietoa yrittäjiä varten on koonnut sivuilleen myös Kainuun kuntien yhteinen kehittämisyhtiö Kainuun Etu Oy, tutustu: https://kainuunetu.fi.

Tieto erilaisista tukimuodoista muuttuu tiheään. Työ- ja elinkeinoministeriön korona-sivuilta yrittäjä voi tarkastaa viimeisimmät tiedotteet asioista. Sivuille on koottu myös usein kysyttyjä kysymyksiä koronan vaikutuksista yritysten toimintaan. TEM:n korona-sivut löytyvät osoitteesta https://tem.fi/koronavirus.

 

Yksinyrittäjien tuki Suomussalmella

Yksinyrittäjän tuen haku kunnasta on päättynyt 30.9.2020!

Yksinyrittäjien tuen haku käynnistyi Suomussalmella 15.4.2020. Tuen haku on käynnissä 30.9.2020 saakka ja tukea tulee riittämään kaikille siihen oikeutetuille yksinyrittäjille. Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät täältä.

Lue 19.8.2020 julkaistu ajankohtaista-artikkeli täältä.

 

Yrittäjän ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa

Tasavallan presidentti vahvisti 7.4.2020 lain yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä. Keskiviikkona 8.4.2020 voimaan tulleen lain tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo tässä vaikeassa tilanteessa. Lakia on päivitetty 26.6.2020 niin, että muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Yrittäjä voi saada lain tarkoittamaa tukea siitä alkaen, kun tuen kriteerit täyttyvät ja ilmoittautuu TE-toimistoon työnhakijaksi. Työmarkkinatukea päätettiin aluksi maksaa enintään 16.3.2020–30.6.2020 väliseltä ajalta, mutta oikeutta tukeen on päätetty jatkaa 30.6.2021 saakka. Kriteerien täyttyessä yrittäjällä on voinut olla oikeus työmarkkinatukeen jo 16.3.2020 alkaen, jos hän on ilmoittautunut työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020.

Lakimuutoksen nopean valmistelun ja määräaikaisen voimaantulon vuoksi TE-palvelujen verkkoasiointipalvelua ei ole ollut mahdollista korjata vastaamaan muuttuneita edellytyksiä. Tämän vuoksi ilmoittautumislomakkeella on vielä kysymyksiä, joihin yrittäjän on vastattava samalla tavoin kuin muusta syystä työnhakijaksi tulevien.

Määräaikaisen työttömyysturvalain muutoksen aikana työnhakijaksi ilmoittautuneen on etuutta saadakseen oltava työnhakijana TE-toimistossa, mutta sen aikana ei edellytetä haettavan kokoaikatyötä.

Jos yrittäjä ei ole työllistynyt takaisin yritystoimintaansa koronatilanteen vuoksi 1.7. alkaen tai tilanne ei ole muutoin muuttunut, TE-palveluista otetaan yhteyttä yrittäjään tilanteen tarkistamiseksi.

Vaikka työttömyysturvalaki ei edellytä yrittäjää työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä hakemaan kokoaikatyötä, vastaamalla palvelussa asiaa koskevaan kysymykseen ‘Kyllä’, nopeutuu työttömyysetuusasian käsittely. Näin työttömyysetuuden maksajalle ei lähde automaattista lausuntoa, joka kertoisi, ettei yrittäjällä olisi tukeen edellytyksiä. TE-toimistot seuraavat verkkopalvelun tietoja ja korjaavat tiedot määräaikaisesti voimassa olevaa työttömyysturvalakia vastaavaksi.

Lisätiedot löytyvät osoitteesta:
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-04-08-01/index.html.

 

Työttömäksi ilmoittautuneen yrittäjän työmarkkinatuen haku KELA:lta

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Yrittäjän ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.

Nämä väliaikaiset ehdot yrittäjän työttömyysturvassa olivat alun perin voimassa 30.6.2020 asti, mutta oikeutta työttömyysturvaan on jatkettu 30.6.2021 saakka. Väliaikainen työmarkkinatuki koskee vain niitä yrittäjiä, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.

Työmarkkinatukea saadakseen yrittäjän tulee:

 1. Ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin, jos päätoiminen työskentelysi yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulosi ovat pienentyneet. Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle (te-palvelut.fi)
  • Jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, voit hakea työmarkkinatukea takautuvasti 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi ollut vielä silloin voimassa.
  • Jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi 15.4. jälkeen, voit hakea työmarkkinatukea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.
  • Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta.
 1. Hakea työmarkkinatukea asiointipalvelussa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • Vastaa hakulomakkeen ensimmäisellä sivulla Kyllä kysymykseen ”Haetko yrittäjälle maksettavaa työmarkkinatukea?”.
  • Sinua pyydetään verkkohakemuksessa arvioimaan, kuinka paljon tuloja saat kuukaudessa sinä aikana, jolta haet työmarkkinatukea. Tuloilla tarkoitetaan yrittäjän itselleen maksamaa palkkaa, yritystoiminnasta saatavaa ansiotuloa ja osinkotulojen ansiotulo-osuutta. Ilmoita tarkka arviosi summasta, älä vaihteluväliä.
  • Vähennyskelpoisia ovat menot, jotka johtuvat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi maksetut palkat ja vuokrat sekä yrityksen käyttöön ostetut työvälineet ja myytäväksi ostetut tuotteet.
 1. Kun yrittäjän työmarkkinatukihakemus on hyväksytty, tulee täyttää säännöllisesti työttömyysajan ilmoitus, jonka perusteella työmarkkinatuki maksetaan.
 2. Työmarkkinatuki on suuruudeltaan 33,66 e/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä). Yrittäjän työmarkkinatukeen ei makseta lapsikorotusta. Maksat työmarkkinatuesta veroja.
 3. Tukea voidaan maksaa sinulle siitä lähtien, kun yrittäjän tilanne on täyttänyt työmarkkinatuen ehdot. Työmarkkinatuen ehtoina on, että päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. TE-palvelut selvittää ehtojen täyttymisen. Tukea voi saada 30.6.2021 asti.
 4. Jos yrittäjä saa työmarkkinatuen ohessa tuloja yritystoiminnasta, tulot pienentävät työmarkkinatuen määrää. Yrittäjä voi kuitenkin poikkeuksellisesti ansaita 500 euroa/kk ilman, että se vaikuttaa työmarkkinatukeen. Perussääntö on, että jokainen 500 euron yli menevä euro vähentää työmarkkinatukea 50 senttiä. Tuloiksi huomioidaan se summa, jonka hakemuksessa arvioi yritystoiminnan tuloiksi kuukaudessa. Tämä korotettu ansaintaraja palautuu 300 euroon marraskuun alussa.
 5. Jos yrittäjällä on oikeus väliaikaiseen työmarkkinatukeen epidemian takia, työmarkkinatukeen ei sovelleta työmarkkinatuen muita ehtoja, kuten odotusaikaa, tarveharkintaa eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia säännöksiä.
 6. Yrittäjän työmarkkinatukea koskevat kuitenkin työttömyysturvan yleiset ehdot esimerkiksi ikärajasta. Kela voi maksaa yrittäjän työmarkkinatukea enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana työnhakija täyttää 65 vuotta.

Lisätiedot löytyvät osoitteesta: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja.

https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/yrittaja-voi-saada-tyomarkkinatukea-vuoden-loppuun

 

Verohallinto tukee yrittäjiä koronatilanteessa

Korona voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Verohallinto tukee yrityksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Jos yrityksesi tulot ovat pienentyneet koronan takia, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Voit hakea muutosta useamman kerran vuodessa. Ennakkoveroa voidaan nyt poikkeuksellisesti alentaa omalla ilmoituksellasi ilman välitilinpäätöstä tai muita kirjallisia selvityksiä. Ohje: Näin haet ennakkoveroa OmaVerossa.

Myös ennakkoveron maksukuukausiin voi hakea muutosta.

Jos ennakkoverosi ovat jo erääntyneet, hae maksujärjestelyä. Koronan takia maksujärjestelyä myönnetään helpotetuin ehdoin.

Veroilmoitukset – lisäaikaa ilmoittamiseen:

 • Verohallinto on myöntänyt kuukauden lisäajan veroilmoitusten antamiseen niille yhteisöille, joilla tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Uusi määräaika näkyy OmaVerossa.
 • Voit tarvittaessa hakea yrityksen tuloveroilmoitukselle tai kiinteistöverotusilmoitukselle lisäaikaa. Lisäaika voidaan myöntää, jos sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen, jonka vuoksi olet estynyt antamaan ilmoituksen määräajassa. Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai lomakkeella (Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi). Huomaa, että hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä. Ethän toimita lääkärintodistusta veroilmoituksen mukana, vapaamuotoinen selvitys riittää.

Arvonlisävero:

 • Uutta 20.5.2020: Voit hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin.
 • Verohallinto on nopeuttanut arvonlisäveroilmoitusten käsittelyä.
 • Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa. Muistathan antaa ilmoituksen, vaikka yritykselläsi ei olisi ollut arvonlisäverollista toimintaa. Ilmoita tällöin: Ei toimintaa verokaudella. Myöhässä annetuille ilmoituksille määrätään myöhästymismaksu. Huom.! Jos yrityksellä on ilmoituksia antamatta, yritys ei voi päästä maksujärjestelyyn.

Jos sinulla tai yritykselläsi on maksuvaikeuksia:

 • Voit hakea tilapäisiin maksuvaikeuksiin maksujärjestelyä. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto on helpottanut maksujärjestelyn ehtoja.
 • Maksun viivästyskorot voidaan erityisestä syystä jättää perimättä esimerkiksi silloin, jos sairaus on estänyt maksamisen eräpäivänä. Voit tehdä asiasta pyynnön OmaVerossa.
 • Autoverolle ja valmisteverolle et voi hakea maksujärjestelyä, mutta voit hakea maksunlykkäystä.

Julkisyhteisöt, esimerkiksi kunnat, maksavat koronaviruksen vuoksi rahallisia tukia ja avustuksia yrityksille ja yrittäjille. Lue verottajan sivuilta, miten nämä tuet ja avustukset huomioidaan verotuksessa.

Lisätiedot: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-tukee-yrityksi%c3%a4-koronatilanteessa/.

 

Finnveran toimintamalli

 • Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella, joka on poikkeustilanteessa ensisijainen ratkaisu.
 • Suoria lainahakemuksia ei Finnverassa oteta vastaan ja ei käsitellä toistaiseksi.

Työkaluina alkutakaus, pk-takaus ja Finnvera-takaus, jonka myöntämisessä Finnveralla on käytössä nopeutettu käsittely.

Lisätiedot: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

 

Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille myönnetään väliaikaista kriisitukea. Haku on avautunut 18.5.2020. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

Tuilla autetaan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Lisätiedot ja hakuohje: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki

 

Ravitsemisyritysten uudelleen työllistämisen tukeminen ja toiminnan rajoitusten hyvittäminen

Ravitsemisyrityksille tarkoitettujen tukien haku on päättynyt 31.10.2020!

Ravitsemisyrityksille tarkoitettujen tukien haku on käynnistynyt 5.6.2020 alkaen. Tuki jakautuu kahteen osaan, joista toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä ja toisella osalla hyvitetään rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa. Yritykset saavat yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten yrittäjän tulee menetellä tuen tai hyvityksen saamiseksi. Ohjeet on julkaistu tuen ja hyvityksen myöntämisestä ja maksamisesta vastaavan KEHA-keskuksen verkkosivuilla. KEHA-keskus on elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.

Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta nk. joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.

Huomio.png Yrittäjä voi tarkistaa Y-tunnukseen perustuvan verkkokyselyn avulla kuuluuko yritys automaattiseen joukkomaksatukseen vai hakemusmenettelyyn. 

Uudelleentyöllistämisentuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

 • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
 • Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
 • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.

Tuki uudelleentyöllistämiseen

 • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
 • Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.

Hakemuksen toiminnan rajoitusten hyvittämiseen voi jättää 31.8.2020 saakka ja uudelleen työllistämisen tukeen 31.10.2020 saakka.

Lisätiedot: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/laki-tuesta-ja-hyvityksesta-ravintoloille-vahvistettu-tavoitteena-voimaantulo-5-kesakuuta ja https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suuri-osa-ravitsemisyrityksista-saa-hyvitysta-toiminnan-rajoittamisesta-ilman-hakemusta-tukea-tyollistamiseen-voi-hakea-5-kesakuuta-alkaen

Hakuohjeet: https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara/

 

Kustannustuki yrityksille

Kustannustuen haku Valtiokonttorista on päättynyt 31.8.2020!

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset ja palkkakustannukset ajalta 1.4.-31.5.2020. Tuen haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella Valtiokonttorin verkkosivulla. Tuki on haettavissa 7.7.-31.8.2020 välisenä aikana ja Valtiokonttori vakuuttaa, että tukea riittää kaikille siihen oikeutetuille yrityksille.

Jotta yritys voi saada kustannustukea, on ehtona, että sekä toimialan että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Tuen ehdot ovat seuraavat:

 • Tuen piiriin kuuluvat yritykset, joiden toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Lisäksi ehtona on, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Vertailuajankohtana käytetään maalis-kesäkuun 2019 keskimääräistä liikevaihtoa. Jos yritys on perustettu kesäkuun 2019 jälkeen, liikevaihtoa verrataan vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.
 • Tukeen oikeutetut toimialat on määritelty erikseen. Yritys voi tarkistaa toimialojen tilanteen Valtiokonttorin verkkosivulta. Tukeen oikeutettuja toimialoja on 368. Liikevaihdon lasku todetaan yrityksen Verohallinnolle antamista alv-ilmoituksista.
 • Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 euroa. Alle 2000 euron tukea ei makseta.
 • Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.
 • Valtiokonttori voi yrityksen osoittamista erityisen painavista, koronaviruspandemiaan liittyvistä syistä ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin. Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi rajoitus, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut. Lisäksi yrityksen tulee osoittaa, miksi sen tilanne poikkeaa muusta toimialasta.
 • Kustannustukea ei voi saada yritys, joka on ollut taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, laiminlyönyt verovelvoitteensa tai on konkurssissa.
 • Tuki maksetaan yrityksen Verohallintoon ilmoittamalle pankkitilille, joten ennen hakemuksen tekemistä on tärkeää huolehtia, että yrityksen tiedot ovat Verohallinnossa ajan tasalla.

Valtiokonttori järjesti 30.6. aiheeseen liittyen maksuttoman webinaarin, jossa asiantuntijat kertoivat kustannustuesta ja sen hakemisesta. Webinaarista on tehty tallenne, joka on katsottavissa jälkikäteen.

Valtiokonttorin sivuilla on myös kustannuslaskuri, jolla voi laskea, voiko yritys saada kustannustukea. On tärkeää huomata, että laskuri on vain suuntaa antava, sillä laskurissa ei ole mukana kaikkia tukeen vaikuttavia laissa mainittuja ehtoja. Laskurin antama summa ei myöskään ole päätös tuesta eikä korvaa hakemuksen tekoa, vaan tuki tulee hakea sähköisen asiointikanavan kautta.

Lisätiedot:

https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/tiedote-kustannustukea-voi-hakea-valtiokonttorista-7-7-2020-lahtien/#7603b94e

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#7603b94e

https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/#7603b94e

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#laskuri

https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/webinaari-yritysten-kustannustuki#7603b94e

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kustannustuen-lakiesitys-eduskuntaan-talla-viikolla-business-finlandin-ja-ely-keskusten-koronahaut-auki-8-6-saakka

https://tem.fi/-/kustannustuen-toimialat-hakeminen

 

HUOM! ELY-keskusten ja Business Finlandin myöntämien avustusten haku on päättynyt 8.6.2020!

 

ELY-keskuksen avustukset 1-5 työntekijää työllistäville yrityksille ja yli 5 työntekijää työllistäville toiminimiyrityksille

Suunnattu yrityksille, joissa työskentelee 2-5 yrittäjäasemassa tai työntekijäasemassa olevaa henkilöä sekä yli 5 henkeä työllistäville toiminimiyrityksille. Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran.

 1. Tilanneanalyysi:

Yritys voi selvittää ja suunnitella

 • Yrityksen toimintaa,
 • Uusia liiketoimintoja,
 • Tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Avustuksen suuruus 80 % avustuksen perusteena olevista laskennallisista kustannuksista.
Avustuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 10 000 euroa.
Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %.

 1. Kehittämistoimenpiteet:

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi

 • liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
 • alihankintaverkoston kehittämiseen,
 • tuotannon uudenlaiseen organisointiin,
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
 • osaamisen vahvistamiseen.

Avustuksen suuruus 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 100 000 euroa.
Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %.

Lisätiedot ja hakuohje: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

 

Business Finlandin koronarahoitus yli 6 työntekijää työllistäville yrityksille

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää. Yrittäjäasemassa olevia työntekijöitä ei lasketa. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys- ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.

 1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa:
 • Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa (avustustaso 80 %, ennakko 70 %).
 • Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella esimerkiksi uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
 1. Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteissa:
 • Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa (avustustaso 80 %, ennakko 70 %).
 • Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintana, ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Toimenpiteiden seurauksena yritykselle pitää syntyä uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Lisätiedot ja hakuohje: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

 

Suomussalmen kunnassa yrittäjiä neuvovat:

elinvoimajohtaja
Jonne Maaninka
puh. 040 688 4480
jonne.maaninka(at)suomussalmi.fi

elinvoimakoordinaattori
Anu Komulainen
puh. 044 777 3171
anu.komulainen(at)suomussalmi.fi

Suomussalmi