Katso esittelyvideo

Talentti- ja RekryKainuuLive -hankkeet tuottivat opinnollistamisesta Youtubessa julkaistun esittelyvideon, jonka löydät tästä klikkaamalla.

Opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisten tutkintojen opetussuunnitelmien tavoitteiden konkretisointia vertaamalla niitä käytännön työtehtäviin. Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen amisreformin myötä ammatillisilla oppilaitoksilla on velvollisuus huomioida kaikkien opiskelijoiden olemassa oleva osaaminen osaksi ammatillisia opintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työelämässä tai harrastuksissa kertynyt osaaminen voidaan tunnistaa ja hyväksyä osaksi ammatillisia opintoja, jolloin opiskeluaika lyhenee.

Opinnollistamisen toteuttamiseksi erilaisille työpaikoille voidaan tunnistaa oppimisympäristöjä liittyen ammatillisiin perustutkintoihin. Oppimisympäristö luodaan tunnistamalla työpaikan tarjoamat mahdollisuudet eri tutkintojen tai tutkinnon osien suorittamiseen työssä. Oppilaitoksen edustaja eli alan ammatillinen opettaja tunnustaa oppimisympäristön, jonka jälkeen siellä voidaan havainnoida ammatillisiin tutkintoihin tai tutkinnon osiin liittyvää osaamista.

Havainnoitu osaaminen dokumentoidaan osaamistodistukseen. Osaamistodistuksen perusteella oppilaitokselle tehdään näkyväksi asiakkaan ammatilliseen perustutkintoon liittyvä osaaminen. Oppilaitos voi tunnustaa osoitetun osaamisen esimerkiksi näyttöjen kautta, jolloin osaaminen hyväksytään suoritetuksi tutkinnon osaksi tai jopa kokonaiseksi tutkinnoksi.

Talentti-hankkeen aikana oppimisympäristöjä luodaan kunnan työpajoille ja muihin toimipisteisiin tai yrityksiin, mistä löytyy ammatillista osaamista asiakaan ohjaamiseen. Hankkeen kautta myös koulutetaan työpaikoilla toimivia työpaikkaohjaajia osaamisen havainnointiin ja tunnistamiseen.

Työkaluna sekä oppimisympäristöjen tunnistamisraporttien laadinnassa että osaamistodistusten tekemisessä käytetään PAIKKOtyökaluja. PAIKKOtyökalut on kehitetty Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry:n toimesta ja niitä ylläpitää PAIKKO-laatukeskus. Vuoden 2019 aikana oppimisympäristöjen tunnistamista tehtiin yhteistyössä Edukai Oy:n Potkuri-hankkeen kanssa.

Katso esittelyvideo

Talentti- ja RekryKainuuLive -hankkeet tuottivat opinnollistamisesta Youtubessa julkaistun esittelyvideon, jonka löydät tästä klikkaamalla.

Suomussalmi