Kenelle hanke on tarkoitettu?

Talentin kohderyhmää ovat sekä nuoret että aikuiset. Asiakkaiksi voivat tulla peruskoulun päättäneet nuoret, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opinnot, eivätkä ole kiinnittyneet työelämään tai opintoihin. Kohderyhmään kuuluvat myös työttömät tai työttömyysuhan alaiset aikuiset, joiden ammatillinen osaaminen ei vastaa tätä päivää tai joille alan vaihto olisi edellytys työllistymiselle.

Hankkeen kautta koulutetaan lisäksi työpajoilla ja muissa työelämän oppimispaikoissa työskenteleviä ohjaajia asiakkaiden tukemiseen, osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin.

Hankkeeseen osallistuminen on asiakkaalle maksutonta.

Mukaan voit tulla joko te-palveluiden, sosiaalityön tai muun yhteistyötahon kautta, mutta myös ottamalla itse yhteyttä palveluohjaaja Kaija Seppäseen, p. 044 777 3156 tai ohjaaja Satu Moilaseen, p. 044 777 3159. Tervetuloa löytämään oma sisäinen talenttisi!

Suomussalmi