Yhteystiedot

Projektipäällikkö Minna Saastamoinen
puh. 044 777 3149
minna.saastamoinen(at)suomussalmi.fi

Kenelle hanke on tarkoitettu?

Talentin kohderyhmää ovat sekä nuoret että aikuiset. Asiakkaiksi voivat tulla peruskoulun päättäneet nuoret, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opinnot, eivätkä ole kiinnittyneet työelämään tai opintoihin. Kohderyhmään kuuluvat myös työttömät tai työttömyysuhan alaiset aikuiset, joiden ammatillinen osaaminen ei vastaa tätä päivää tai joille alan vaihto olisi edellytys työllistymiselle.

Hankkeen kautta koulutetaan lisäksi työpajoilla ja muissa työelämän oppimispaikoissa työskenteleviä ohjaajia asiakkaiden tukemiseen, osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin.

Hankkeeseen osallistuminen on asiakkaalle maksutonta.

Keväällä 2021 Talentti keskittyy työnantaja-asiakkaisiin.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Minna Saastamoinen
puh. 044 777 3149
minna.saastamoinen(at)suomussalmi.fi

Suomussalmi