Yhteystiedot Talentti-hanke

Projektipäällikkö Minna Saastamoinen
puh. 044 777 3149
minna.saastamoinen@suomussalmi.fi

Ohjaaja Satu Moilanen
puh. 044 777 3159
satu.moilanen@suomussalmi.fi

Palveluohjaaja Kaija Seppänen
puh. 044 777 3156
kaija.a.seppanen@suomussalmi.fi

Talentti-hanke

Työpajoilla tapahtuu

Talentti-hankkeessa luodaan uudenlainen opiskelua mahdollistava malli, jossa asiakas voi suorittaa Suomussalmella ammatillisen tutkinnon osia tai kokonaisia tutkintoja yhteistyössä työpajojen, työelämän ja oppilaitosten kanssa. Hankkeen kautta vahvistetaan kohderyhmän ammatillista osaamista opinnollistamisen ja tuetun opiskelun avulla. Tavoitteena on motivoida ja ohjata asiakkaita ammatilliseen koulutukseen ja työhön sekä tehdä digioppimisen mahdollisuuksia paremmin tunnetuksi. Hankkeesta saa tukea ja ohjausta myös silloin, kun asiakas suorittaa opintoja omaehtoisena opiskeluna tai työn ohessa.

Suomussalmen Talentti -hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Suomussalmen kunnan rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomussalmen kunta. Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kesto on 01.06.2018-31.12.2020. Hanke toimii tällä hetkellä työpalvelukeskus Miilun tiloissa, osoitteessa Miilutie 5, 89600 Suomussalmi.

Hankkeen toteutumista tukee vuoden 2018 alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi, jossa koko ammatillinen koulutus ja tutkintorakenteet on uudistettu sekä nuorten ja aikuisten koulutukset yhdistetty. Keskeisinä lähtökohtina uudistuksessa ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Tämän myötä yksilöllistä opiskelua on mahdollista kehittää työpajoilla, työpaikoilla ja yhdistyksissä tapahtuvaksi oppimiseksi opinnollistamisen avulla.

Tarkemman hankekuvauksen löydät täältä.

 

 

Sosiaalinen media

 

Yhteystiedot Talentti-hanke

Projektipäällikkö Minna Saastamoinen
puh. 044 777 3149
minna.saastamoinen@suomussalmi.fi

Ohjaaja Satu Moilanen
puh. 044 777 3159
satu.moilanen@suomussalmi.fi

Palveluohjaaja Kaija Seppänen
puh. 044 777 3156
kaija.a.seppanen@suomussalmi.fi

Suomussalmi