Töitä Suomesta - apua maaseudun työnantajille ja työtä etsiville

Töitä Suomesta -sivuston logo osoitteesta www.töitäsuomesta.fi

Kausityövoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat isoimpia koronakriisin alkutuotannolle aiheuttamia hankaluuksia. Ilman kausityövoimaa suuri osa sadosta voi jäädä tuottamatta tai korjaamatta. Kokonaistarve alkutuotannossa on jopa 20 000 työntekijälle. Välitön tarve keväällä tehtäviin töihin on varovastikin arvioiden vähintään 1 500 työntekijälle. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän kartoittamaan kriittisten alojen kausityöntekijöiden mahdollisuuksia tulla töihin Suomeen. Alan työvoimatarpeiden selvittämiseksi yritysten toivotaan olevan yhteydessä TE-toimistoon.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on avannut TöitäSuomesta -sivuston, joka pyrkii osaltaan vastaamaan kausityövoiman saatavuuteen liittyviin ongelmiin. Sivusto auttaa maaseudun työnantajia ja työntekijöitä löytämään toisensa. Sivustolla työnantajat voivat ilmoittaa työvoiman tarpeestaan ja työntekijät voivat ilmoittaa halukkuudestaan maaseudun töihin.

Lue lisää ja ilmoittaudu tarvittaessa TöitäSuomesta -sivustolle osoitteessa https://www.töitäsuomesta.fi/.

Töitä Suomesta -logo

Suomussalmi