Maaseudun Sivistysliiton tuntituki jäsenjärjestöille

Maaseudun sivistysliiton logo (haettu msl.fi)

Maaseudun Sivistysliiton jäsenjärjestöt, kuten Suomen Kylät ja siihen liittyvät yhdistykset, voivat hakea taloudellista tukea järjestämilleen luennoille ja kursseille. Yhdistys voi järjestää tilaisuuden itse tai yhdessä jonkun toisen yhdistyksen, kansalais- tai kulttuurijärjestön kanssa.

Luennon/kurssin vaatimukset: Luennolle/kurssille tarvitaan vähintään seitsemän osallistujaa ja kouluttaja. Luennon kesto on 1-5 opintotuntia (opintotunti = 45 min). Kurssin tulee kestää vähintään 6 opintotuntia (opintotunti = 45 min). Luennolla/kurssilla tulee olla ennakkoon laadittu ohjelma.

Maaseudun Sivistysliiton tuen saamiseksi ohjelmassa tulee näkyä Maaseudun Sivistysliiton logo tai mainita yhteistyökumppaniksi Maaseudun Sivistysliitto.

Tuen saamiseksi tilaisuuksien järjestämisestä täytyy aiheutua kuluja. Kuluja ovat esimerkiksi tilavuokrat, opetuspalkkiot, kouluttajien ja osallistujien matkakustannukset sekä tarjoilut.

Vuonna 2022 tuntituki on luentojen osalta 20,00 euroa/opintotunti ja kurssien osalta 25,00 euroa/opintotunti. Tuki on kurssien osalta kuitenkin korkeintaan 50 % aiheutuneista kustannuksista.

Tuntituen hakee tilaisuuden kustannuksista vastaava rekisteröity yhdistys kahden kuukauden kuluessa tilaisuuden järjestämisestä. Maaseudun Sivistysliiton tukea ei voi hakea, jos koulutukseen on saatu Leader, ESR- tai muita EU:n rakennerahastojen rahoitusta.

Tarkemmat tiedot tuesta ja sen hakemisesta Maaseudun Sivistysliiton sivuilta:
https://msl.fi/koulutus/koulutustuki/

Suomussalmi