Yhteyshenkilö kylien asioissa

Elinvoimakoordinaattori
Anu Komulainen
puh. 044 777 3171
anu.komulainen(at)suomussalmi.fi

Kyläturvallisuus

Kyläturvallisuus on yhteisölähtöistä turvallisuustyötä. Kyläturvallisuuden tavoitteena on vahvistaa asukkaiden omatoimista varautumista erilaisten häiriötilanteiden kuten sähkökatkojen, onnettomuuksien ja tulipalojen varalta. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla omatoimisuus korostuu pidempien välimatkojen takia. Pelastuspalveluiden saaminen paikalle saattaa kestää pitkiäkin aikoja. Onkin tärkeää kehittää kylien varautumista ja välittää tietoa turvallisuutta parantavista toimenpiteistä.

Kylien turvallisuussuunnitelma

Suunnitelmaan kirjataan ylös paikalliset, oman kylän turvallisuushaasteet ja keinot, miten niihin puututaan. Lisäksi suunnitelmaan määritellään aikataulu, vastuutahot ja turvallisuustyön etenemisen seuranta ja suunnitelman päivitys. Tavoitteena on, että suunnitelman päivitys tehdään vähintään kerran vuodessa. Turvallisuussuunnitelman päivitys voidaan sujuvasti tehdä esimerkiksi kyläyhdistyksen, kylätoimikunnan tai muun kylän toimijayhdistyksen vuosikokouksessa.

Suomussalmella turvallisuussuunnittelussa käytetään Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) laatimaa kyläturvallisuussuunnitelmapohjaa.

 

Lähteet:

http://www.kodinturvaopas.fi/hyvinvointi/kylaturvallisuus/
http://www.xn--kylturvallisuus-2kb.fi/opas/Etusivu

Yhteyshenkilö kylien asioissa

Elinvoimakoordinaattori
Anu Komulainen
puh. 044 777 3171
anu.komulainen(at)suomussalmi.fi

Suomussalmi