Vesihuolto haja-asutusalueella

Suomussalmen vesilaitos toimittaa asiakkaille pelkästään pohjavettä. Oikaistuna kunnan vesijohtoverkosto ulottuisi kunnan päästä päähän Viitostietä pitkin, eli on 112 kilometrin pituinen.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2016 – 2021 on valmistunut.

Palvelupaikat

Ympäristötarkastaja

Ympäristötarkastajan toimialaan kuuluu mm. maisematyö-, maa-aines- sekä ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittely sekä niihin liittyvä valvonta.
Ympäristöpalveluiden tavoite on ylläpitää kuntalaisten ja elinympäristön terveyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä jatkuvuutta.

Ympäristötarkastajan toimialaan kuuluu mm. maisematyö-, maa-aines- sekä ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittely.

Kauppakatu 20, 89600

+358440384341