Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen eli pienten energiantuotantolaitosten, jakeluasemien ja asfalttiasemien osalta. Rekisteröitäville laitoksille ei haeta ympäristölupaa.

Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen rekisteröi toiminnan, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä.

Palvelupaikat

Ympäristötarkastaja

Ympäristötarkastajan toimialaan kuuluu mm. maisematyö-, maa-aines- sekä ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittely sekä niihin liittyvä valvonta.
Ympäristöpalveluiden tavoite on ylläpitää kuntalaisten ja elinympäristön terveyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä jatkuvuutta.

Ympäristötarkastajan toimialaan kuuluu mm. maisematyö-, maa-aines- sekä ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittely.

Kauppakatu 20, 89600

+358440384341