Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia perustiedot ja -taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautumistaan.

Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella lukio-opintoihinsa, urasuunnitteluunsa, jatkokoulutusvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa liittyvistä kysymyksistä.

Opinto-ohjauksen tavoitteet

Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija löytäisi omat yksilölliset, myös elinikäistä oppimista tukevat tapansa oppia. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa sekä etsimään tietoa siitä, miten ja mistä hän saa apua mahdollisiin opiskelun haasteisiin.

Ohjauksella edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä, aktiivista tiedonhankintaa ja opintojen sujumista sekä tuetaan nuorta elämänsuunnittelun ja -hallinnan taidoissa sekä koulutukseen ja uravalintoihin liittyvissä päätöksissä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy urasuunnittelussaan ja päätöksenteossaan arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan.
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee keskeiset jatkokoulutuksiin, ammattialoihin ja urasuunnitteluun liittyvät tietolähteet, ohjauspalvelut ja sähköiset hakujärjestelmät sekä osaa käyttää niissä olevaa informaatiota urasuunnittelun ja jatko-opintoihin hakeutumisen tukena.

Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti ammatteihin ja työelämään sekä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja kansanopistojen koulutustarjontaan. Opiskelijaa ohjataan siten, että hän osaa etsiä tietoa myös muiden maiden tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja työskentelystä ulkomailla.

Opiskelija saa ohjausta jatko-opintojensa suunnittelussa sekä opintoihin hakeutumisessa. Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan siten, että hänellä on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi lukio-opintojen jälkeen. Opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelmien päivittämisessä.

Palvelupaikat

Suomussalmen lukio kanslia

Kansliassa voit hoitaa opintoihin liittyviä asioita.

Lukion toimisto.

Urheilukatu 2, 89600

+358445616631

lukio@edu.suomussalmi.fi

Lukion kuraattori

Kuraattoripalvelut lukiossa

Kuraattorin palvelut.

+3580447970982

Lukion rehtori

Lukion rehtori vastaa lukioon liittyvissä asioissa.

Lukion rehtori vastaa lukioon liittyvissä asioissa.

+358445710264

Lukion toimisto

Lukion toimistoon voi ottaa yhteyttä kaikissa lukioomme liittyvissä asioissa ja jättää soittopyynnöt

Lukion toimistosta saat tietoa koulutukseen liittyvistä palveluista.

+358447773329

Lukiokoulutus

Suomussalmen lukion verkkosivut.

Suomussalmen lukion verkkosivut.

Opintopolku

Yhteishaun verkkosivu toisen asteen koulutukseen

Yhteishaun verkkosivu toisen asteen koulutukseen

Suomussalmi