Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupien piirustukset arkistoon.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Palvelupaikat

Rakennustarkastaja

Rakentamiseen, lupien hakemiseen, valvontaan ja neuvontaan liittyvät palvelut

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu

Kauppakatu 20, 89600

+358447773121

Rakennusvalvontatoimisto/lupasihteeri

Rakentamiseen, lupien hakemiseen, valvontaan ja neuvontaan liittyvät palvelut

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu

Kauppakatu 20, 89600

+358447773371

Suomussalmi