Rakennuslupa

Suomussalmella on käytössä sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien sekä toimenpideilmoitusten ja poikkeamisen sekä suunnittelutarveratkaisun hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Palvelun käyttö on maksutonta.
Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin (https://www.lupapiste.fi/ammattilaisille)

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:- pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna pdf/a -muotoisena (huom. ei valokuvana!)
– rajanaapurien kuulemiset (lomake os. www.suomussalmi.fi/asuminen ja ympäristö/rakennnusvalvonta, tai sähköpostikutsu Osapuolet-välilehdellä)
– jätevesien käsittelysuunnitelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)
– energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja loma-rakennukset (yli 50 m²)
– mahd. poikkeamispäätös (lainvoimainen)
– mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja
– kaupparekisteriote, kun hakijana yhtiö
– ote yhtiökokouspöytäkirjasta, kun hakijana taloyhtiö
– valtakirja tarvittaessa

Palvelupaikat

Lupapiste

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin yhdeltä luukulta.
Palvelu neuvoo yksityiskohtaisesti tarvittavan hakemuksen tekemisessä. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla.

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot , hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä.

Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset.

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet:
– luvan tarvitsijat,
– heitä edustavat ammattimaiset suunnittelijat ja konsultit,
– työnjohtajat ja urakoitsijat sekä
– eri viranomaiset.

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä, ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.

Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisenä palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämisen tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin.

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili -palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta.

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.

Rakennustarkastaja

Rakentamiseen, lupien hakemiseen, valvontaan ja neuvontaan liittyvät palvelut

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu

Kauppakatu 20, 89600

+358447773121

Rakennusvalvontatoimisto/lupasihteeri

Rakentamiseen, lupien hakemiseen, valvontaan ja neuvontaan liittyvät palvelut

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu

Kauppakatu 20, 89600

+358447773371

Rakennusvalvonnan verkkosivut

Rakentamiseen liittyvät palvelut; rakennustarkastajan ja lupasihteerin yhteystiedot, linkit lomakkeisiin ja ohjeisiin

Rakennuslupapalvelut kunnan kotisivuilla.

Suomussalmi