Osa-aikainen erityisopetus

Suomussalmella osa-aikaista erityisopetusta järjestetään kaikilla perusopetuksen kouluilla.

Palvelupaikat

Ruukinkankaan koulu

Ruukinkankaan koulu on noin 500 oppilaan yhtenäiskoulu (E-9. lk) Suomussalmen kunnan keskustaajaman läheisyydessä. Opettajia koulussa on noin 60. Koulurakennus on otettu käyttöön vuonna 1963 ja monien vaiheiden ja remonttien jälkeen siitä on kehittynyt nykyaikainen ja teknologialtaan hyvin varusteltu yhtenäiskoulu. Koululla järjestetään myös aamu – ja iltapäivätoimintaa. Ruukinkankaan koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Suomussalmen lukio, liikuntahalli, urheilukenttä sekä jäähalli. Koulun välituntialueelta löytyy myös kaksi hiekkatekonurmialuetta ja monipuoliset välituntiliikuntavälineet.

Koulun keskeisenä toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsestään, toisista ihmisistä ja ympäristöstään vastuuta ottavia kansalaisia sekä antaa riittävät valmiudet ja taidot jatko-opintoihin. Koulua johtavat rehtori ja apulaisrehtori apunaan opettajista muodostettu johtotiimi. Oppilashuolto ja opiskelun yleinen tuki on hyvin järjestetty. Koulusta löytyy paljon moniammatillista osaamista opettajien ja erityisopettajien lisäksi, kuten useita koulunkäynnin ohjaajia, koulukuraattori, miekkari, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja hammashoitaja.

Ruukinkankaan koulussa on aktiivista oppilaskunta-, tukioppilas- ja vanhempainyhdistystoimintaa. Koululla on lisäksi oma koulupoliisi, ja kiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu -toiminta on koulun jokapäiväistä arkea. Ruukinkankaan koulussa annetaan myös maahanmuuttajaopetusta.

Ruukinkankaan koulu on noin 500 oppilaan yhtenäiskoulu (E-9. lk) Suomussalmen kunnan keskustaajaman läheisyydessä.

Ruukinkatu 5, 89600

+358447773329

titta.moilanen@edu.suomussalmi.fi

Karhulanvaaran koulu

Karhulanvaaran koulu on noin 130 oppilaan koulu (E-6. lk) kahden kilometrin päässä Suomussalmen kirkonkylästä. Koulu siirtyi Karhulanvaaralle 1.1.2016 ja samalla nimi muuttui Kirkonkylän koulusta Karhulanvaaran kouluksi. Koululla on noin 10 opettajaa. Karhulanvaaran koululla annetaan myös pienryhmäopetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.

Karhulanvaaran koulu on noin 130 oppilaan koulu (E-6. lk) kahden kilometrin päässä Suomussalmen kirkonkylästä.

Ståhlberginkuja 2, 89800

+358445710265

kauko.mannermaa@edu.suomussalmi.fi

Nivan koulu

Nivan koulu (E-6. lk) on 10 oppilaan kyläkoulu Vaarannivan kylässä, noin 50 kilometrin päässä Suomussalmen kunnan keskustaajamasta. Koulu toimii v. 2008 valmistuneessa uudisrakennuksessa ja käytössä on nykyaikainen opetusteknologia. Opetus tapahtuu yhdysluokkamuotoisena. Koululla työskentelee kaksi luokanopettajaa ja yksi koulunkäyntiohjaaja.

Nivan koulu (E-6. lk) on 10 oppilaan kyläkoulu Vaarannivan kylässä, noin 50 kilometrin päässä Suomussalmen kunnan keskustaajamasta.

Vaarannivantie 37 A, 89680

+358447773257

pekka.kemppainen@edu.suomussalmi.fi