Melu- ja tärinäilmoitus

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua ja tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Jos toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, ilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Palvelupaikat

Ympäristötarkastaja

Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaisena toimii tekninen lautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa ympäristötarkastaja. Ympäristötarkastajan toimialaan kuuluu mm. maisematyö-, maa-aines- sekä ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittely sekä niihin liittyvä valvonta.

Ympäristöpalveluiden tavoite on ylläpitää kuntalaisten ja elinympäristön terveyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä jatkuvuutta.

Kauppakatu 20, 89600

+358440384341

Ympäristönvalvonnan verkkosivut

Ympäristönsuojeluun ja valvontaan liittyvät palvelut, yhteystiedot, ohjeet ja neuvonta, linkit lomakkeisiin ja jätehuoltoon.

Ympäristöpalvelut kunnan verkkosivuilla

Suomussalmi