Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikenteellä tarkoitetaan liikennöintiä maastossa moottorikäyttöistä ajoneuvoa käyttäen. Maastolla puolestaan viitataan maa-, vesi- tai jääpeitteistä aluetta, joka ei ole tie tai tarkoitettu moottoriajoneuvolla tehtävään liikkumiseen.

Maastossa liikkumiseen moottoriajoneuvolla ei ole samalla tapaa jokamiehenoikeutta, kuin esimerkiksi jalankulkijoilla on vastaavalla alueella. Maastoliikennelaki rajoittaa sekä kieltää maastossa tapahtuvan vapaan ja suunnittelemattoman liikkumisen moottoriajoneuvolla.

Näihin rajoitusten ja kieltojen tilalle on yksittäistapauksissa mahdollista saada lain mukainen liikkumislupa. Näitä ovat esimerkiksi maanomistajan kanssa tehty lupa tai maastossa tapahtuva toistuva moottoriajoneuvon kilpailu ja harjoittelu, jotka vaativat kunnan ympäristöviranomaiselta lupaa ennen kuin niiden toiminta aloitetaan. Lupaa tarvitaan myös silloin, jos luonnolle, asuinympäristölle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle vastaavalle ympäristölle koituu toiminnasta selkeätä haittaa.

Moottorikelkkailua varten maastoliikennelaissa on omat erityiskohteensa ja menettelyohjeensa, johon tarvitaan pohjalle maanomistajan lupa maastossa liikkumiselta.

Palvelupaikat

Ympäristötarkastaja

Ympäristötarkastajan toimialaan kuuluu mm. maisematyö-, maa-aines- sekä ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittely sekä niihin liittyvä valvonta.
Ympäristöpalveluiden tavoite on ylläpitää kuntalaisten ja elinympäristön terveyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä jatkuvuutta.

Ympäristötarkastajan toimialaan kuuluu mm. maisematyö-, maa-aines- sekä ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittely.

Kauppakatu 20, 89600

+358440384341