Lukiokoulutuksen opiskeluhuolto

Suomussalmen lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ovat esimerkiksi lukiolaisten yhteistä hyvinvointia, kasvua ja sosiaalisia suhteita tukevat tapahtumat ja teemapäivät, yksilökohtaista opiskeluhuoltoa esimerkiksi psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan yksilöajat. Vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista ja opiskeluhuollon toteutumisesta on koko henkilökunnalla.
Lukion opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät Suomussalmen kunnan järjestämät kuraattori- ja opinto-ohjauspalvelut sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämä opiskeluterveyden-huolto, mielenterveyshoito ja psykologipalvelut. Palveluiden järjestämisestä vastaa oppilaitoksen sijaintikuntana Suomussalmen kunta. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta, ja opiskelijaa ohjataan ja tuetaan hakemaan tarvitsemiaan opiskelijahuollon palveluja. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.
Opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin, kouluterveydenhoitajan tai psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun järjestetään samana tai seuraavana työpäivänä. Opiskelijoilla on päivittäin mahdollisuus päästä terveydenhoitajan vastaanotolle tarvittaessa myös ilman ajanvarausta sekä saada arkipäivisin virka-aikana yhteys perusterveydenhuoltoon. Tarvittaessa opiskelija ohjataan saamaan myös muita hyvinvointia tukevia palveluja.

Palvelupaikat

Suomussalmen lukio kanslia

Kansliassa voit hoitaa opintoihin liittyviä asioita.

Lukion toimisto.

Urheilukatu 2, 89600

+358445616631

lukio@edu.suomussalmi.fi

Lukion rehtori

Lukion rehtori vastaa lukioon liittyvissä asioissa.

Lukion rehtori vastaa lukioon liittyvissä asioissa.

+358445710264

Lukion toimisto

Lukion toimistoon voi ottaa yhteyttä kaikissa lukioomme liittyvissä asioissa ja jättää soittopyynnöt

Lukion toimistosta saat tietoa koulutukseen liittyvistä palveluista.

+358447773329

Lukiokoulutus

Suomussalmen lukion verkkosivut.

Suomussalmen lukion verkkosivut.

Suomussalmi