Kylien kehittämisrahasto

Rahaston tarkoituksena on myöntää rahoitusta Suomussalmen kunnan kylien toiminnallisiin
kehittämishankkeisiin osarahoituksena. Rahoituksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on,
että rahoitusta voidaan pitää sen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja
tarkoituksenmukaisena.

Palvelupaikat

Kylien kehittämisrahasto

Lomakkeella voi kyläyhdistykset hakea Suomussalmen kunnan kylien kehittämisrahastosta avustusta.

Lomake, jolla haetaan avustusta.

Suomussalmi