Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Jotta aloite luokiteltaisiin kuntalaisaloitteeksi, sillä täytyy olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.
Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.
Aloitetta tehdessä kannattaa harkita, riittäisikö asian hoitamiseksi palautteen antaminen.
Aloite kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan käsiteltäväksi.

Palvelupaikat

Kuntalaisaloitteen verkkosivu

Tällä lomakkeella voi tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä lomakkeella, joka on Suomussalmen kunnan www-sivustolla.