Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.

Palvelupaikat

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Yhteystiedot, joihin voi kuntalainen ottaa yhteyttä.

Työnjohdon yhteystiedot.

+358440399770

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Tekniset palvelut rakentaa ja ylläpitää ajanmukaista ja viihtyisää toimintaympäristöä sekä turvallista ja toimivaa tieverkkoa.

+358440252903