Kansalaisopisto

Kianta-Opisto tarjoaa vapaa-ajan harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia Ämmänsaaren keskustassa ja Suomussalmen kunnan taajimissa sekä lapsille että aikuisille. Opetustarjonnassa on yleissivistäviä aineita, kieliä, tietotekniikkaa, musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja ja taideaineita. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna.

Palvelupaikat

Kansalaisopiston ilmoittautuminen

Kianta-Opiston kursseille ilmoittautuminen

Kianta-Opiston ilmoittautuminen

Kianta-Opiston toimisto

Kianta-Opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka toimii elinikäisen oppimisen periaatteella tarjoamalla kuntalaisille mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle sekä elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamiselle. Kianta-Opisto edistää aktiivista kansalaisuutta järjestämällä kädentaitojen, liikunnan, musiikin, taideaineiden sekä yhteiskunnallisten aineiden opetusta kaikenikäisille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa alueen kulttuuria ja sivistystä.

Kianta-Opiston toimisto/kansalaisopisto

Kauppakatu 20, 89600

kianta-opisto@suomussalmi.fi

Kianta-Opiston toimisto

Kianta-Opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka toimii elinikäisen oppimisen periaatteella tarjoamalla kuntalaisille mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle sekä elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamiselle. Kianta-Opisto edistää aktiivista kansalaisuutta järjestämällä kädentaitojen, liikunnan, musiikin, taideaineiden sekä yhteiskunnallisten aineiden opetusta kaikenikäisille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa alueen kulttuuria ja sivistystä.

Yhteystiedot

+358447773157