Erityisvarhaiskasvatus

Lapsen tuen tarpeet pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain ja tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tuen tarvetta arvioidaan ja suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Lähtökohtana on laaja-alainen näkemys lapsen tuen tarpeista ja niihin vastataan lapsen varhaiskasvatusta tukemalla. Tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/ lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Suomussalmella on yksi varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja, joka tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen muiden työntekijöiden kanssa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Lapsen tarvitsema tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa vaihdellen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen alueilla. Lapsen tarvitsema tuki järjestetään lapselle päiväkodissa.

Palvelupaikat

Erityisvarhaiskasvatuksen puhelinasiointi

Erityisvarhaiskasvatus.

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle järjestetään kuntouttavaa varhaiskasvatusta.

+3580445684321

Suomussalmi