Aumaus- tai lantapatterointi-ilmoitus

Aumasta eli lannan patteroinnista pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Palvelupaikat

Aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus)

Tällä lomakkeella ilmoitat lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa. Ilmoitus koskee
1. kuivalannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia kasvukauden aikana pellolla levitystä odottamassa (enintään 4 viikkoa)
2. kuivalannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia tilalla, joka niitä vastaanottaa (sallittu ainoastaan helmikuun alusta lokakuun loppuun)
3. kompostin jälkikypsytystä
4. kuivalannan varastointia poikkeustilanteissa tilalla, jossa sitä kertyy kotieläintenpidon vuoksi (työtekniset tai hygieeniset syyt).

Tarkemmat tiedot tilanteista, jolloin aumaus on ilmoituksen perusteella sallittua, aumojen sijoittamisesta sekä muista vaatimuksista ilmenevät valtioneuvoston asetuksesta 1250/2014 (ns. nitraattiasetus).

Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista.

Ilmoitus lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa.

Ympäristötarkastaja

Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaisena toimii tekninen lautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa ympäristötarkastaja. Ympäristötarkastajan toimialaan kuuluu mm. maisematyö-, maa-aines- sekä ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittely sekä niihin liittyvä valvonta.

Ympäristöpalveluiden tavoite on ylläpitää kuntalaisten ja elinympäristön terveyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä jatkuvuutta.

Kauppakatu 20, 89600

+358440384341

Ympäristönvalvonnan verkkosivut

Ympäristönsuojeluun ja valvontaan liittyvät palvelut, yhteystiedot, ohjeet ja neuvonta, linkit lomakkeisiin ja jätehuoltoon.

Ympäristöpalvelut kunnan verkkosivuilla

Suomussalmi