Asemakaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.
Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Palvelupaikat

Tekninen johtaja

Tekninen johtaja

Teknisten palvelujen toimialajohtaja

+358447773380

Maanmittausinsinööri

Kaavoituksesta vastaava viranomainen

Kaavoituksesta vastaava viranomainen

+358445684335

Suomussalmi