Aineisto- ja tietopalvelu Suomussalmen kunnassa

Arkistopalvelut vastaavat arkistossa olevaan aineistoon kohdistuvasta tietopalvelusta. Arkisto palvelee kunnan henkilökunnan lisäksi
opiskelijoita, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Arkistopalvelut laatii yksityishenkilölle oikeaksi todistettuja asiakirja- ja
todistusjäljennöksiä virkakäyttöön.

Palvelupaikat

Keskusarkisto

Keskusarkistonhoitaja

Keskusarkistonhoitajan yhteystiedot.

+358086155551

Suomussalmi