Palvelutietokuvaukset suomi.fi-palvelusta

Kansalaisvaikuttaminen

Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

Työnhaku ja työpaikat

Työttömän tuet ja etuudet

Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

Tältä sivulta löytyvät tiedot siirtyvät sivullemme suomi.fi-palvelun ja sen palvelutitetovarannon (PTV) kautta. Tiedot palvelutietovarannossa eivät päivity palveluun välittömästi, vaan se voi kestää jopa päiviä. Epävarmoissa tai epäselvissä tapauksissa tarkista linkki tai tieto kunnan kyseisen palvelun omilta sivuilta, esimerkiksi Kianta-Opisto kurssit opiston pääsivuilta.