Kokkojärven ja Teerisen polut

Kokkojärven polku
Polun alku- ja loppupiste sijaitsee Raatteen Portin P-paikalla. Polun varrella Kokkojärven laavu, venäläinen joukkohauta ja muistomerkki. Polun pituus on 2,7 km ja se on merkitty maastoon sinisin maalimerkein.

Teerisen polku
Polun lähtö- ja päätepiste sijaitsee Raatteen Portin P-paikalla. Polun pituus on 1 km ja se on merkitty maastoon keltaisin maalimerkein. Polun varrella on Teerisen laavu.

Tarkemmat tiedot Kainuun ulkoilukartasta

Suomussalmi