Jumalissärkkien polku

Polku alkaa Jumalistien päästä ja päättyy Vuokkijärvelle. Polun pituus on n. 9,5 km, ja pääosa siitä kulkee Natura-ohjelmaan kuuluvan, melko luonnontilaisen Jumalissärkkien alueen kautta. Lähellä Vuokkijärveä metsätalous esittäytyy teineen, taimikkoineen ja hakkuualueineen.
Polku on merkitty sinisin maalimerkein. Polun varrella on laavu ja Vuokkijärven rannassa keittokatos.